SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Škola a zdraví » Nabídka pro školy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nabídka pro školy

 Akreditované vzdělávací programy. 


Státní zdravotní ústav nabízí pro pedagogy působící v mateřských, základních a středních školách ČR akreditované vzdělávací programy:

Pro nabídku aktuálních programů kontaktujte Michala Zieglera, e-mail: michal.ziegler@szu_cz

1.   Učíme se navzájem

  

2.   Prevence úrazů a násilí na základních školách

 

3.   Prevence poruch příjmu potravy

 

4.   Jak se (ne)stát závislákem

      - pouze na dotaz, pouze pro zájemce z řad pedagogů, psychologu, metodiků 

         prevence z důvodu podmínky realizace hry v počtu alespoň 5 ti moderátorů a   více

5.   Vzdělávání v oblasti prevence HIV/AIDS

 

6.   Minimalizace rizika vzniku dopravního úrazu, první pomoc při dopravní nehodě

 

7.    Normální je nekouřit  

 

8.   Vyhodnocování pokroků dětí v MŠ, které využívají Kurikulum podpory zdraví v MŠ SUKy seminář pro pedagogy mateřských škol

 

9.   Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s využitím Kurikula podpory zdraví v MŠ (TVP)  seminář pro pedagogy mateřských škol

 

10.   INDI MŠPZ seminář pro pedagogy mateřských škol

 

11.  Pyramidáček seminář pro pedagogy mateřských škol

 

12.  Prevence úrazů u dětí v mateřských školách seminář pro pedagogy mateřských ško


13. Výživa pro pedagogy seminář pro pedagogy základních škol


14. Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících seminář pro pedagogy mateřských, základních a středních škol


Nabídka pro školy v hlavním městě  Praze a Středočeském kraji 

Státní zdravotní ústav

Oddělení podpory zdraví

Šrobárova 48 , 10042 Praha

Kontakt :

Vedoucí oddělení: MUDr. Alena Váňová e-mail: alena.vanova@szu_cz

Zástupce vedoucí oddělení: Bc. Michal Ziegler  e-mail: michal.ziegler@szu_cz

- Prosím poptávku zasílejte současně na oba výše uvedené e-maily děkujeme!-

V současné době nové poptávky nepřijímáme z důvodu dokončování aktivit pro projekty podpory zdraví (NPZ PPZ) a současně realizovaného celorepublikového projektu ESF Projekt Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením! ve spolupráci s MPSV. Děkujeme za pochopení.

1. Besedy pro žáky

 • Preventivní péče v oblasti gynekologie – určeno pro dívky ZŠ, SŠ, uzpůsobeno věku.
 • Prevence HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob – pro celé třídy nebo i jen pro chlapce, 9. třída ZŠ a SŠ.
 • Sex, zdraví, vztahy, zábava I. Doporučeno pro 6. - 7. třídu ZŠ. Beseda probíhá 1 vyučovací hodinu, paralelně pro dívky a chlapce.
 • Sex, zdraví, vztahy, zábava II. Doporučeno pro 8. - 9. třídu ZŠ. Beseda probíhá 2 vyučovací hodiny, paralelně pro dívky a chlapce.
 • Sex, zdraví, zodpovědnost I. Doporučeno pro 6. - 7. třídu ZŠ. Beseda probíhá 1 vyučovací hodinu, paralelně pro dívky a chlapce.
 • Sex, zdraví, zodpovědnost II. Doporučeno pro 8. - 9. třídu ZŠ. Beseda probíhá 2 vyučovací hodiny, paralelně pro dívky a chlapce.
 • Poruchy příjmu potravy - určeno pro dívky ZŠ, SŠ, uzpůsobeno věku.
 • Tabák versus zdraví – určeno pro ZŠ 2. stupeň

2. Interaktivní hry

 • Hrou proti AIDS – interaktivní primárně preventivní program určený pro žáky 8. - 9. tříd ZŠ. Hra probíhá formou překonávání pěti stanovišť souvisejících s tématikou HIV/AIDS, více informací na http://www.aids-hiv.cz/html/hrou-proti-aids.html nebo kontaktujte jiri.stupka@szu_cz. Cena  4500 Kć/1 program.
 • Jak se (ne)stát závislákem interaktivní hra pro náctileté s tématikou primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (např. kouření, alkohol, drogy ) určeno pro žáky 8.- 9. tříd ZŠ. Cena  4500 Kć/1 program.

3. Semináře pro pedagogy

 • Zásady správného stravování
 • Poruchy příjmu potravy
 • Vzdělávání v oblasti HIV/AIDS a pohlavně přenosných nemocí
 • Pyramidáček – zásady správné výživy, určeno pro MŠ. www.pyramidacek.cz

4. Akreditované vzdělávací programy pro pedagogy působící v mateřských, základních a středních školách ČR  

Termíny vypisuje SZÚ v rámci přehledu vzdělávacích akcí  ( www.szu.cz) nebo jsou semináře realizovány na požádání.

Realizace programů a přednášek:

Bc. Jiří Stupka , DiS. (267 082 475, jiri.stupka@szu_cz) (programy a besedy týkajícící se pouze porblematiky HIV/AIDS, sexuálního zdraví)

Cena za besedu v rozsahu jedné vyučovací hodiny je 450,- Kč./ 1 vyučovací hodina.

Cena za Interaktivní hry je ovlivněna délkou tvání programu a počtem pracovníků nutných k relaizaci.

Cena 450 Kč x počet pracovníků x délka trvání programu + doprava

Cena za dopravu bude účtována ve výši skutečných nákladů (tj. např. při dopravě osobním autem 8,- Kč/1 km) Interaktivní programy mohou být nabídnuty zdarma, v případě že lze současně hradit program z projektu NPZ PPZ MZČR nebo z účelové dotace. Ceny jsou orientační, v případě zájmu si prosím zažádejte o cenovou kalkulaci.

 

Nabídka pro školy v Kraji Vysočina 

Nabídka besed, přednášek, nácviků a podobných programů pro školy, případně pro veřejnost nebo vybrané (specifické) skupiny osob

 

 

Státní zdravotní ústav

 

dislokované pracoviště Jihlava

Vrchlického 57, 587 25 Jihlava

tel.: 567 574 733, e-mail: irena.zimenova@szu_cz

 

 

1.            Zdravý životní styl

2.            Osobní hygiena, prevence nemocí, zdravý životní styl

3.            Stres a zvládání stresových situací, relaxace

4.            Zásady zdravé výživy, pyramida zdravé výživy

5.            Poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie, obezita

6.            Závislosti (drogy, kouření, alkohol), jejich prevence

7.            Kouření, alkohol a mládež

8.            Souvislosti mezi drogami a sexuálně přenosnými chorobami

9.            První vztahy, první lásky

10.        Sexuálně rizikové chování, HIV/AIDS, pohlavní nákazy

11.        Prevence HIV/AIDS a sexuálně přenosných nákaz

12.        Hrou proti AIDS  - interaktivní hra

13.        Prevence pohlavních nemocí

14.        Prevence infekčních nemocí

15.        Jak se vyhnout zbytečným úrazům, prevence dětských úrazů

16.        Úrazy v dopravě, jejich prevence

17.        Úrazy ve volném čase, jejich prevence

18.        Úrazy ve škole, jejich prevence

19.        Úrazy doma, jejich prevence

20.        První pomoc – zásady, nácviky poskytování

 

 

Kontaktní osoby, kde je možno besedy a přednášky objednat:

 

MUDr. Irena Zimenová; tel.: 567 574 733, irena.zimenova@szu_cz (zimenova@szu_cz)

 

       pí. Lenka Vrzalová; tel.: 567 574 733, lenka. (lenka.vrzalova@szu_cz)vrzalova@szu_cz (lenka.vrzalova@szu_cz) (irena.zimenova@szu_cz)

 

 Besedy, přednášky:

Cena 450 Kč/ 1 vyučovací hodina  + doprava - cena bude účtována ve výši skutečných nákladů ( doprava osobním autem 8,- Kč/1 km). Ceny jsou orientační, v případě zájmu si prosím zažádejte o cenovou kalkulaci.

Cena za Interaktivní hry je ovlivněna délkou tvání programu a počtem pracovníků nutných k relaizaci.

Cena 450 Kč x počet pracovníků x délka trvání programu + doprava

Cena za dopravu bude účtována ve výši skutečných nákladů (tj. např. při dopravě osobním autem 8,- Kč/1 km) Interaktivní programy mohou být nabídnuty zdarma, v případě, že lze současně hradit program z projektu NPZ PPZ MZČR nebo z účelové dotace. Ceny jsou orientační, v případě zájmu si prosím zažádejte o cenovou kalkulaci.

Nabídka pro školy v Jihomoravském kraji

Statní zdravotní ústav - ODDĚLENÍ PODPORY ZDRAVÍ – DISLOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRNO NABÍZÍ ŠKOLÁM A ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI:

 

Besedy a přednášky pro žáky

 • Zdravá výživa se skřítkem Kvídem,
 • Správná výživa aneb vím, co jím,
 • Rizika výživových experimentů – anorexie a bulimie,
 • Prevence kouření,
 • Pohlavně přenosné choroby (STD),
 • Dospívání a sex,
 • Infekční nemoci – chřipka, žloutenka

 

Cena 450 Kč/ 1 vyučovací hodina nebo + doprava - cena bude účtována ve výši skutečných nákladů ( doprava osobním autem 8,- Kč/1 km). Ceny jsou orientační, v případě zájmu si prosím zažádejte o cenovou kalkulaci.

  

Interaktivní programy pro žáky

 

 • Hrou proti AIDS,
 • Putování za zdravým jídlem,
 • Cigareta Retka (loutkové představení),
 • První pomoc pro nejmenší 
 • Nakupujeme zdravě a chytře
 • Zdravý zoubek
 • Jak se (ne)stát závislákem

Cena za Interaktivní hry je ovlivněna délkou tvání programu a počtem pracovníků nutných k relaizaci.

Cena 450 Kč x počet pracovníků x délka trvání programu + doprava

Cena za dopravu bude účtována ve výši skutečných nákladů (tj. např. při dopravě osobním autem 8,- Kč/1 km) Interaktivní programy mohou být nabídnuty zdarma, v případě, že lze současně hradit program z projektu NPZ PPZ MZČR nebo z účelové dotace. Ceny jsou orientační, v případě zájmu si prosím zažádejte o cenovou kalkulaci.


 Besedy a přednášky pro rodiče (vhodné spojit s třídní schůzkou)

 

 • Význam výživy v dětském věku (7 – 11 let),
 • Význam výživy dospívajících,
 • Životní styl pod lupou,
 • Rady pro zdravý a chytrý nákup,
 • Poruchy příjmu potravy,
 • Obezita,
 • Fakta o školním stravování

Cena 450 Kč/ 1 vyučovací hodina, doprava – cena bude účtována ve výši skutečných nákladů ( doprava osobním autem 8,- Kč/1 km). Ceny jsou orientační, v případě zájmu si prosím zažádejte o cenovou kalkulaci.

 

Programy je možno objednávat u pracovníků:

Zdenka Borecká, tel.: 515 577 519, e-mail: zdena.borecka@szu_cz

Hana Zapletalová, tel.: 515 577 517, e-mail: hana.zapletalova@szu_cz

 

 Nabídka pro školy v Libereckém kraj

Státní zdravotní ústav

ODDĚLENÍ PODPORY ZDRAVÍ – DISLOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ  LIBEREC 

 

Akreditované programy pro pedagogické pracovníky a pracovníky pedagogicko-psychologických poraden

 • Prevence úrazů a násilí na základních školách
 •  Prevence poruch příjmu potravy
 • Vzdělávání v oblasti prevence HIV / AIDS
 • Minimalizace rizika vzniku dopravního úrazu – první pomoc při dopravní nehod

 V případě zájmu si prosím zažádejte o cenovou kalkulaci.

 

Nabídka pro školy v Libereckém kraji

Nabídka besed a přednášek pro školy a veřejnost

 

 • Zdravý životní styl
 • Zásady zdravé výživy, pyramida zdravé výživy
 • Poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie, obezita
 • Závislosti (drogy, kouření, alkohol), jejich prevence
 • Prevence HIV/AIDS a sexuálně přenosných nákaz
 • Prevence infekčních nemocí
 • Prevence dětských úrazů, zásady první pomoci

 

 

Cena 450 Kč/ 1 vyučovací hodina + doprava - cena bude účtována ve výši skutečných nákladů ( doprava osobním autem 8,- Kč/1 km). Ceny jsou orientační, v případě zájmu si prosím zažádejte o cenovou kalkulaci.

 

 

Státní zdravotní ústav

Dislokované pracoviště Liberec

Husova 64,  460 01  Liberec 5

Tel.: 485 103 366

MUDr.Dana Zemanová, e-mail: dana.zemanova@szu_cz

       Daniela Jansíková, e-mail: daniela.jansikova@szu_cz

 

Nabídka pro školy v Plzeňském kraji

Státní zdravotní ústav

ODDĚLENÍ PODPORY ZDRAVÍ – DISLOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ  PLZEŇ 

 

Besedy a přednášky pro děti v MŠ

·        Zdravý životní styl

·        Chraň své tělo

·        My bez úrazů

·        Semafor zdravé výživy

·        Chraňte zdraví svých dětí vhodnou výživou

·        Zdravé zuby

 

Besedy a přednášky pro žáky ZŠ

·        Zdravý životní styl

·        Kouření

·        Vodní dýmka- sladký kouř pro mladé

·        Tabákové spiknutí

·        Zásady zdravé výživy

·        Chci být štíhlá - poruchy příjmu potravy

·        Zásady poskytování 1. pomoci

·        Infekční nemoci a naše zdraví

·        Šikana a mezilidské vztahy

·        Démon alkohol

·        Semafor zdravé výživy

·        Jezme zdravě

·        Chraň své tělo

·        Chraňte zdraví svých dětí vhodnou výživou

 

Besedy a přednášky pro žáky SŠ

·         Zdraví a  životní styl

·         Kouření

·         Vodní dýmka- sladký kouř pro mladé

·         Tabákové spiknutí

·         Zásady zdravé výživy

·         Chci být štíhlá

·         Démon alkohol

·         Zásady poskytování  1. pomoci

Cena 450 Kč/ 1 vyučovací hodina + doprava - cena bude účtována ve výši skutečných nákladů ( doprava osobním autem 8,- Kč/1 km). Ceny jsou orientační, v případě zájmu si prosím zažádejte o cenovou kalkulaci.

 

Interaktivní programy pro žáky

·        My bez úrazů - interaktivní program pro 1.st.

·        Předvídej- ( úrazy) interaktivní program pro 2.st.

·        Hrou proti AIDS 

Cena za Interaktivní hry je ovlivněna délkou tvání programu a počtem pracovníků nutných k relaizaci.

Cena 450 Kč x počet pracovníků x délka trvání programu + doprava

Cena za dopravu bude účtována ve výši skutečných nákladů (tj. např. při dopravě osobním autem 8,- Kč/1 km) Interaktivní programy mohou být nabídnuty zdarma, v případě, že lze současně hradit program z projektu NPZ PPZ MZČR nebo z účelové dotace. Ceny jsou orientační, v případě zájmu si prosím zažádejte o cenovou kalkulaci.


Programy je možno objednávat u pracovníků:

Státní zdravotní ústav

Dislokované pracoviště podpory zdraví v Plzni

Mgr. Tatina Pavlovská

Tylova 20, 30125 Plzeň

Tel.: 378 037 710/711

email- tatiana.pavlovska@.szu.cz

www.szu.cz

 

 

 

 

 

Nahoru