SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

EASA/ECDC - pokyny pro letectví jako součást evropské reakce na vývoj onemocnění covid-19 v Číně

Evropa se dohodla na opatřeních, která mají být uplatněna v letectví v reakci na zhoršení epidemiologické situace onemocnění covid-19 v Číně, a vydala doporučení, která by mohla být potenciálně uplatněna i v jiných zeměpisných oblastech v podobné situaci. 11.1.2023


 

V České republice nadále probíhá epidemie chřipky

V 1. týdnu roku 2023 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) zvýšila o 10,5 % a dosáhla hodnoty 1956 případů na 100 000 obyvatel. Nárůst pozorujeme především mezi dospělými. V kategorii chřipkových onemocnění (ILI) se pak celková nemocnost nepatrně snížila (o 3,5 %), ale u dospělé populace stále evidujeme vzestup, a to především u lidí starších 65 let. Tam nemocnost vzrostla o více než čtvrtinu (26,6 %) a ve věkové kategorii 25 – 64 let pak nárůst představuje téměř 20 procent (18,2 %). 


 

Celogenomová sekvenace odhalila, že léčivá látka molnupiravir může napomáhat vzniku nových mutací SARS-CoV-2

Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (NRL)   upozornila ve své pravidelné zprávě na fakt, že v mezinárodní databázi celogenomových sekvenací GISAID je publikováno několik sekvencí různých variant SARS-CoV-2, které lze s největší pravděpodobností připsat na vrub podávání léků na covid-19 s léčivou látkou molnupiravir.  Odborníci vyslovují obavy, že n euvážené podávání molnupiraviru by tak mohlo vést k vytvoření mimořádné varianty SARS-CoV-2, která by mohla mít závažný epidemický i klinický dopad.


 

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení stanoví systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. Jedná se o obsáhlý předpis, který má včetně příloh cca 1500 stran. Nařízení bylo mnohokrát novelizováno (naposled v květnu 2022 ) a další novely lze průběžně očekávat. Do textu na webu je průběžně doplňován přehled jednotlivých novel nařízení CLP a naposledy byl aktualizován odkaz na konsolidované znění (poslední t.č. z 17. 12. 2022), které však neobsahuje všechny novely ale POUZE ty, které jsou k výše uvedenému datu účinné. Stejně tak nemůže obsahovat případné další novely, který by vyšly po tomto datu.


 

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání - od 1.1.2023

Proč bylo onemocnění bederní páteře zařazeno do Seznamu nemocí z povolání?


 

Dopad prudkého nárůstu případů onemocnění covid-19 v Číně na epidemiologickou situaci v EU/EHP

Počet případů onemocnění covid-19 na území pevninské Číny dosáhl rekordního počtu, s maximem 2. prosince 2022. V posledních třech týdnech incidence poklesla, pravděpodobně také kvůli nižšímu počtu prováděných testů. Zpráva ECDC publikovaná 3.1.2023


 

Epidemie chřipky přetrvává, pokles čísel nemocnosti je zkreslený dny volna

V 52. týdnu roku 2022 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) snížila zhruba o čtvrtinu (o 26,3 %) a dosáhla hodnoty 1770 případů na 100 000 obyvatel. Nejvyšší pokles, téměř o 42 procent (-41,7 %) evidujeme ve věkové skupině 6-14 let. Data nemocnosti jsou ale významně ovlivněna vánočními a novoročními svátky, kdy mnozí nešli s infekcemi k lékaři a nedostali se tak do systému hlášení infekcí, případně jejich stav řešili lékaři na pohotovostech, které se standardně do hlášení nezapojují.


 

Evropský týden testování na HIV a žloutenky dosáhl rekordní účasti

Letošní Evropský týden testování na HIV a žloutenky dokázal oslovit rekordních 1815 osob. To je zhruba o 1000 návštěvníků testovacích center více, než jsme dosáhli v průměru v uplynulých letech. Zájem o kontrolu svého zdravotního stavu projevili lidé napříč celou Českou republikou, nárůst zájmu byl patrný ve všech 14 krajích. Akce se účastnilo 37 organizací a institucí, dohromady jsme nabídli 86 míst v ČR s možností bezplatného a anonymního testování, a to jak v kamenných poradnách, tak v mobilních ambulancích. Za 6 dní odborníci strávili s klienty 1081 hodin. 


 

WHO darovala SZÚ nový genový sekvenátor

Kancelář WHO v Česku darovala Státnímu zdravotnímu ústavu přístroj pro genetickou sekvenaci vzorků patogenů. Díky sekvenaci  na tomto typu přístroje je možné zjistit varianty mutací SARS-CoV-2 za 24 hodin až u 16 vzorků. 


 

Zvýšená cirkulace respiračního syncyciálního viru (RSV) a s tím související zvýšená nemocniční zátěž v EU/EHP

Hodnocení rizika, ECDC,12.12.2022


 

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pyogenes (GAS) způsobuje rozličná lidská onemocnění od nekomplikovaných infekcí dýchacích cest a kůže až po vážná invazivní onemocnění spojená s vysokou morbiditou a mortalitou. Invazivní kmeny (iGAS) jsou spojovány s diagnózami sepse, septický šok, flegmóna. Úlohu jistě sehrává dispozice hostitele.


 

Chceme, aby všechny děti ve školních jídelnách jedly kvalitní a zdravé jídlo. Proto rozvíjíme projekt „Máme to na talíři a není nám to jedno“.

Snahy o reformu školního stravování jsou tu stejně dlouho jako školní stravování samo. Přesto se děti v tuto chvíli stále stravují podle 40 let starého spotřebního koše a podle norem, které vycházely z tehdejších znalostí o vlivu stravy na lidské zdraví. Státní zdravotní ústav proto, jako odborná příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví, přijal výzvu tohoto resortu a úlohu odborného koordinátora při snaze zmodernizovat školní stravování tak, aby odpovídalo požadavkům na zdravé stravování ve 21. století. Nejde o nic menšího, než o kvalitu jídla pro naše děti. Proto jsme hrdými nositeli projektu Máme to na talíři a není nám to jedno. Aby uspěl, vyžaduje multioborovou i meziresortní spolupráci. Výsledkem bude komplexní program a popsaný systém odpovídající na otázku - jak dosáhnout celkové pozitivní změny ve prospěch jídla servírovaného našim dětem.


 

Česko je na hranici epidemie akutních respiračních infekcí

Z hlediska nemocnosti v rámci České republiky se dá říci, že stojíme na prahu epidemie akutních respiračních infekcí. Vyhlášení epidemie je v rukou Hlavní hygieničky ČR a sledování aktuálního stavu v jednotlivých krajích zajišťují Krajské hygienické stanice. Státní zdravotní ústav zpracovává pravidelná týdenní hlášení KHS a spolupracujících virologických laboratoří o stavu respiračních infekcí. To znamená, že vždy v pondělí k týdenní zprávě o sledování vývoje SARS-CoV-2 na našem území přikládáme nyní i souhrnné hlášení k vývoji ARI neboli akutních respiračních infekcí včetně chřipky.


 

Aktuality EHK


 

14 nových Regionálních center podpory zdraví a 70 intervenčních programů podpory zdraví. Projekt SZÚ ukázal cestu ke zdraví lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením

31. 12. 2022 končí 5 letý projekt Státního zdravotního ústavu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“, jehož cílem byla realizace intervenčních programů primární prevence nemocí u lidí se ztíženým přístupem ke zdraví. Finance se podařilo získat z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Formou terénních intervencí projekt podporoval schopnost rozhodování ve prospěch zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, tedy zvyšoval jejich zdravotní gramotnost. Podařilo se otevřít 14 Regionálních center Podpory zdraví a opakovaně realizovat 70 intervenčních programů napříč hlavními riziky životního stylu. V pomoci svému okolí jsme proškolili přes 100 000 lidí.


 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››