SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100   Následující   ››

Zprávy CEM 08 - srpen 2022


 

Akce SZÚ pořádané u příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby 2022

Datum 21. září každoročně patří Mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby , jehož cílem je zvýšit povědomí o této těžké nemoci.Státní zdravotní ústav u příležitosti tohoto dne pořádá celou řadu osvětových akcí. Všechny pořádané akce jsou pro příchozí zdarma.


 

Pozvánka na 26. ročník konference "Výživa a zdraví", která se koná 20. - 22. září 2022 v Teplicích

Zveme Vás na 26. ročník konference "Výživa a zdraví", která se koná 20. - 22. září 2022 v lázeňském domě Beethoven v Teplicích.  23. a 24. 9. navazuje na odbornou konferenci i veřejností oblíbený "Jarmark chutí". Na obou těchto akcích potkáte také naše kolegy ze Státního zdravotního ústavu.  Konference je určena pro odborníky působící v oblasti výživy člověka, pro všechny odborné pracovníky hygienické služby, lékaře a zdravotní sestry, nutriční terapeuty, potravináře. Pro všechny, kteří to se zdravím myslí vážně!    Veřejnosti určený a na konferencí navazující Jarmark chutí je svým konceptem výjimečná akce v České republice. Zaměřená na všechny chutě našeho života, zejména na zdravý životní styl a vzdělávání. Vstup je zdarma.


 

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF)

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životního prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu. Byla vydána nová zpráva za ČR 2021. Vydalo ho MZe ČR. 


 

Chřipková sezóna 2021/2022

Zprávy NRL o chřipkové aktivitě a výsledky laboratorních vyšetření na přítomnost respiračních virů v zaslaných vzorcích jsou rozdělené podle jednotlivých kalendářních týdnů.


 

Vedoucí NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění je od 1. 9. 2022 MUDr. Radomíra Limberková

Vedení Státního zdravotního ústavu rozhodlo k 1. 9. 2022 jmenovat novou vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění MUDr. Radomíru Limberkovou, která je dlouholetou zkušenou odbornicí SZÚ a působí také jako vedoucí Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz a vedoucí Národní referenční laboratoře pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19. Její manažerské schopnosti jsou tedy již praxí dlouhodobě prověřeny a její jmenování vedoucí NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění zaručuje hladký a kontinuální chod celé laboratoře i bezproblémové pokračování všech pracovních agend NRL.


 

Ministerstvo zdravotnictví ČR a WHO ve spolupráci s dalšími institucemi spouští osvětovou kampaň ke Světovému dni bezpečí pacientů s názvem: Bezpečné léky bez rizika

Ministerstvo zdravotnictví ČR a WHO ve spolupráci s dalšími institucemi spouští osvětovou kampaň ke Světovému dni bezpečí pacientů s názvem: Bezpečné léky bez rizika.  Cílem kampaně, připravené ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Českou lékárnickou komorou a Českou komorou farmaceutických asistentů, je upozornit na riziko nesprávného užívání a nadužívání některých léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. Kampaň startuje dnes a vyvrcholí 17. září na Světový den bezpečí pacientů. Byl pro ni vytvořen i speciální web v rámci Národního zdravotního informačního portálu NZIP.


 

7. září je světový den terénní epidemiologie

Světový den terénní epidemiologie je celosvětové hnutí, jehož cílem je zdůraznit význam a zvýšit povědomí o zásadní úloze terénních epidemiologů při ochraně zdraví populace a globální zdravotní bezpečnosti.


 

Národní referenční laboratoř potvrdila v ČR již čtvrtý případ záškrtu

Od května 2022, kdy Národní referenční laboratoř (NRL) pro pertusi a difterii SZÚ potvrdila v ČR letos první a raritní formu difterie neboli záškrtu u pacientky v Kraji Vysočina, zaznamenáváme v Česku další 3 případy. Státní zdravotní ústav na vyžádání provedl během srpna a září specializovanou laboratorní diagnostiku zaslaných vzorků od dvou osob z Moravskoslezského a jedné ze Zlínského kraje.


 

Zdravotní gramotnost

Předkládaná publikace přináší, vedle teoretického modelu zdravotní gramotnosti, řadu inspirativních příkladů, jak lze na úroveň zdravotní gramotnosti efektivně působit. Důležitá jsou rovněž empirická data z výzkumu, který se realizoval v osmi zemích Evropské unie na počátku předchozí dekády, a který inspiroval řadu dalších zemí v Evropě i mimo hranice evropského regionu k jeho zopakování. Zdravotní gramotnost je vnímána jako klíčová determinanta zdravotního stavu a spotřeby zdravotní péče.


 

Ochranné rukavice chránící proti pesticidům – nová norma

Příspěvek upozorňuje na novou normu na ochranné rukavice, které jsou určeny jak pro obsluhu (pracovníky, kteří nakládají přímo s pesticidy), tak i následné pracovníky (kteří vstupují do ošetřených porostů nebo nakládají s ošetřeními plodinami nebo jejich částmi). Tato norma byla vydána Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v roce 2019, zapracování do systému norem v ČR je t. č. již v běhu.


 

Monitorování diety pro populaci v ČR (Total Diet Study)

Bezpečnost potravin a výživa je součást cílů chránit veřejné zdraví, pomáhat spotřebitelům, informovat a čelit klamavým situacím. Stále více potravin se dováží z různých zemí. Dynamický monitorovací systém je  zásadní preventivní komponenta ochrany a podpory veřejného zdraví. Monitorování dietární expozice populace v ČR spolehlivě funguje již 29 roků. Řada vyspělých zemí světa podobně takto pracuje dokonce přes 50 roků. Nám na počátku velmi pomohlo WHO a USA.


 

Reinfekce virem SARS-CoV-2

Možnost opakované infekce neboli reinfekce znamená, že osoby, které byly jednou infikovány SARS-CoV-2, nelze definitivně považovat za imunní.


 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100   Následující   ››