SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Vzdělávání » Materiály ze seminářů » Pracovní prostředí a zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pracovní prostředí a zdraví


92.  Konzulační den CHPPL – Podpora zdraví na pradcovišti, 8. prosince 2022

 • Program Program

 • Zónová J. (SZÚ Praha): Shrnutí výsledků soutěže PPZ od roku 2005–2022
  Zónová Zónová
 • Lipšová V. (SZÚ Praha): Podpora zdraví v mezinárodním měřítku Lipšová Lipšová
 • Pechová P. (SZÚ Praha): Užití statistických metod v ochraně a podpoře veřejného zdraví Pechová Pechová
 • Zkušenosti vybraných podniků s podporou zdraví na pracovišti
  SAP SAP
  Omnicom_Media_Group Omnicom_Media_Group
  CCI_Czech_Republic_s.r.o. CCI_Czech_Republic_s.r.o.
 • Peclová J. (SZÚ Praha)Jak si udržet dobré duševní zdraví v současné situaciPeclová Peclová

91.  Konzulační den CHPPL Oddělení chemické bezpečnosti na pracovišti, 24. listopadu 2022

 • Program Program
 • Kučera T. (Praha); Bednaříková R. (Zlín): Představení činnosti BPRS skupiny Fóra pro prosazování, zapojení krajských hygienických stanic do činnosti a význam skupiny pro Státní zdravotní dozorBednaříková Bednaříková
 • Sedliský D. (ČIŽP Praha); Kolářová J. (ČOI Praha): Seznámení se s IC SMS – informační a komunikační systém pro celoevropský dozor nad trhemSedliský Sedliský, Kolářová Kolářová
 • Trávníčková Z. (SZÚ Praha): Novinky v nařízení CLPTrávníčková Trávníčková
 • Hornychová M. (SZÚ Praha): Novinky v právních předpisechHornychová Hornychová
 • Trávníčková Z. (SZÚ Praha): Aplikace přípravků na ochranu rostlin
 • Doleželová K. (SZÚ Praha): Hodnocení účinnosti biocidních přípravků
  používaných proti hmyzuDoleželová Doleželová
 • Weiszenstein M. (SZÚ Praha): Endokrinní disrupce a regulatorní budoucnostWeiszenstein Weiszenstein

41. Lukášův den průmyslové neurologie a neurotoxikologie, 19. října 2022

 • Program Program
 • Pelclová D.  (Praha): Proč patří onemocnění LS páteře na Seznam nemocí z povoláníPelclová Pelclová
 • Boriková A., Nakládalová M. (Olomouc): Chronické lumbago – kdy zvažovat profesionalitu?Boriková Boriková
 • Lipšová V. (Praha): Hygienická kritéria pro uznání onemocnění bederní páteře jako nemoci z povoláníLipšová Lipšová
 • Ehler E. (Pardubice): Role neurologa v procesu posuzování onemocnění bederní páteře jako nemoci z povoláníEhler-1 Ehler-1
 • Heřman M. (Olomouc): Role radiologa v procesu posuzování onemocnění bederní páteře jako nemoci z povoláníHeřman Heřman
 • Panelová diskuze k problematice uznávání onemocnění bederní páteře jako nemoci z povolání
 • Mazanec R. (Praha): Kazuistika – intoxikace N2OMazanec Mazanec
 • Skovajsa V. (Praha): Podivuhodné trápení Američanky v PrazeSkovajsa Skovajsa
 • Ehler E. (Pardubice): Kazuistika –  intoxikace ethylenglykolemEhler-2 Ehler-2
 • Lipšová V. (Praha): Vibrace a lokální svalová zátěž – co si pod tím vlastně představit
 • Matulová H. (Hradec Králové):  Kazuistika – Otrava lithiemMatulová Matulová
 • Klepiš P., Vlčková Š. (Praha): Kazuistika – otrava rtutíKlepiš Klepiš

90.  Konzulační den CHPPL Oddělení hygieny práce: Fyzikální faktory práce, 18. října 2022

 • Program Program
 • Mathauserová Z. (Praha): Změny v hygienické legislativěMathauserová Mathauserová
 • Prokšová-Zuská L. (Praha): Chladová zátěž v pracovním prostředí
  Prokšová_Zuská Prokšová-Zuská
 • Stupka P. (Ústí nad Labem): Denní osvětlení od roku 2019
 • Lepší J. (Ústí nad Labem): Co je jinak v nové normě ČSN EN 12464-1
 • Jelínek L. (Praha): Změny v oblasti neionizujícího zářeníJelínek Jelínek
 • Pechová P. (Praha): Posuzování drážních vozidelPechová Pechová

89.  Konzultační den CHPPL: Hodnocení expozice chemickým látkám
na pracovištích
, 15. září 2022

 • Program Program
 • Kraják V. (ZÚ se sídlem v Ústí n. L., Pardubice): Problematika pachových látekKraják Kraják, Příloha Příloha
 • Lipšová V., Klusáčková P. (SZÚ Praha a KPL 1. LF UK Praha): Kazuistika: nemoc z povolání asthma bronchiale z diisokyanátůLipšová Lipšová
 • Dušková Š., Mráz J. (SZÚ Praha): Cílený státní zdravotní dozor 2022: Diisokyanáty na pracovištích
  Duščková Dušková
 • Sosnovcová J., Vrbík K. (SZÚ Praha): Cílený státní zdravotní dozor 2022: Bisfenol A v termopapírech
  Sosnovcová Sosnovcová
 • Kotlík B., Pekařová L. (SZÚ Praha): Senzory low-costovéKotlík Kotlík
 • Habalová J., Krýsl S. (ZÚ se sídlem v Ostravě; Hygienická laboratoř Labtech s.r.o., Klatovy): Zkušenosti s měřením chemických látek v pracovním prostředí – stanovení strategie měření a výběr metody
  Habalová Habalová
 • Krýsl S. (Hygienická laboratoř Labtech s.r.o., Klatovy): Zkušenosti s měřením chemických látek v pracovním prostředí - část II. Možnosti využití měřící technikyKrýsl Krýsl
 • Vrtalová M., Chrástecká H. (SZÚ Praha): Biologické monitorování expozice benzenu: porovnání dvou ukazatelů BETVrtalová Vrtalová

44. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce, 15. června 2022

 • Program Program
 • Boriková A., Nakládalová M. (Klinika pracovního lékařství LF UP a FN Olomouc): Klinické podmínky pro uznání onemocnění bederní páteře z přetěžování za nemoc z povoláníBoriková Boriková
 • Močigemba J. a kol. (SZÚ): Onemocnění bederní páteře jako nemoc
  z povolání z pohledu laboratoře fyziologie práceMočigemba Močigemba
 • Mikyska M. (advokát a soudní znalec): Proces uznávání onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání z právního pohleduMikyska Mikyska
 • Bušina Z., Stonavský M. (BZ LAB, s.r.o.): Společně správně – měření fyziologie práceBušina Bušina
 • Pektor R. (PREVENTADO, s.r.o., Zlín): Výzvy při manipulaci s břemenyPektor Pektor
 • Lehocká H., Tomášková H. a kol. (ZÚ Ostrava): Maximální svalové síly stisku ruky populace ČR v období 2020–2021
 • Šoltys L. (Česká ergonomická společnost): Ergonomická optimalizace
  a Cost Benefit AnalysisŠoltys Šoltys
 • Doubrava J. (GETA Centrum s.r.o.): Nová generace EMG Holtra 

37. Teisingerův den průmyslové toxikologie, 8. června 2022

 • Program Program
 • Ždímal V. (ÚCHP AV ČR): Jak se doopravdy šíří COVID?Ždímal Ždímal
 • Pelclová D. (VFN a 1. LF UK Praha): Biomonitoring u osob profesionálně exponovaných nanočásticímPelclová-1 Pelclová-1
 • Rössnerová A., Pelclová D., Ždímal V., Hubáček J.A., Hoňková K., Chvojková I., Elzeinová F., Vrbová K., Rössner P. Jr. (ÚEM a ÚCHP AV ČR, VFN a 1.LF UK): Vliv dlouhodobé expozice nanočásticím na integritu a funkci genomu u lidské populaceRössnerová Rössnerová
 • Ždímal V., Ondráčková L., Ondráček J., Schwarz J., Bradna P., Roubíčková A., Pelclová D., Rössnerová A. (ÚCHP a ÚEM AV ČR, VFN a 1.LF UK): Měření osobní expozice při broušení dentálních náhrad s nanokompozity
 • Doležalová L., Bláhová L., Kuta J., Hojdarová T., Kozáková Š., Bláha L. (MOÚ Brno, PřF a FaF MU Brno, FN Brno): Informace o kontaminaci cytostatiky ve zdravotnických zařízeních přispívají k jejímu snižování
  Doležalová Doležalová
 • Pelclová D. (VFN a 1. LF UK Praha): Toxikologické informační středisko (TIS): 60 let činnosti a porovnání s obdobnými pracovišti v zahraničíPelclová-2 Pelclová-2
 • Machartová V., Uhlík M. (LF UK Plzeň): Střelci, střelnice a olovoMachartová Machartová
 • Uličný A. (VFN Praha): Otravy stříbrem, toxikokinetické a toxikodynamické odlišnosti stříbra v různých lékových formách, léčba otrav, srovnání s platinovými kovyUličný Uličný
 • Mráz J., Hanzlíková I., Brabec M. (SZÚ Praha): Toxikokinetický model pro vznik a odbourávání aduktů cizorodých látek s globinem a jejich štěpných produktů v močiMráz Mráz

88.  Konzultační den: Oddělení pracovního lékařství, 21. dubna 2022

 • Program Program
 • Aktuální témata oboru (Fošum M., MZČR) Fošum Fošum
 • Chronické onemocnění bederní páteře – nemoc z povolání – podmínky
  pro odeslání pacienta na středisko nemocí z povolání (Nakládalová M., Boriková A.,
  Klinika pracovního lékařství FN Olomouc) Nakládalová Nakládalová
 • Chronické onemocnění bederní páteře – nemoc z povolání – klinický pohled (Ehler E., Klinika neurologická, FZS, Univerzita Pardubice) Ehler Ehler
 • Chronické onemocnění bederní páteře – nemoc z povolání – ověření podmínek
  vzniku onemocnění (Lipšová V., SZÚ) Lipšová Lipšová
 • Virtuální rehabilitační klinika (Kába M., CIE Ergonomy) Kába Kába
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2021 (Fenclová Z., Urban P., Havlová D., Voříšková M., VFN, SZÚ) Fenclová Fenclová
 • Covid-19 v registru nemocí z povolání (Urban P., Fenclová Z., Havlová D., Voříšková M., SZÚ, VFN) Urban Urban
 • Covid-19 jako NzP – přezkumná řízení u této NzP (Holubová M., MZČR)Holubová Holubová

87.  Konzultační den: Podpora zdraví na pracovišti, 2. prosince 2021

 • Program
 • Globální trendy v podpoře zdraví na pracovišti – Global Awards 2021 (Lipšová V., SZÚ)Lipšová Lipšová
 • Tipy a triky pro zaměstnavatele v ochraně před nákazou Covid-19, aneb jak přesvědčit zaměstnance, aby se nechali očkovat (Kaňka P., Kashioka Solutions)Kaňka Kaňka
 • Projekt podpory zdraví na pracovišti: ZŠ Vsetín Luh
 • Zdravotní stav a životní styl české populace v produktivním věku, výsledky studie EHES  2019 (Lustigová M., SZÚ)Lustigová Lustigová
 • Diverzita na pracovišti: Škoda AutoKotík Kotík
 • Podnik podporující zdraví – vliv pandemie na podporu zdraví na pracovišti (Zónová J., Halásová S., SZÚ)Zónová Zónová
 • Projevy a zvládání akutních psychických potíží na pracovišti (Zikmund M., Nitana s.r.o.)Zikmund Zikmund

86.  Konzultační den: Chemická bezpečnost na pracovištích, 18. listopadu 2021

 • Program Program
 • Novely nařízení CPL (Trávníčková Z., SZÚ Praha)Trávníčková Trávníčková
 • Kontroly v oblasti chemických látek (Jarolím O., ČIŽP Praha)Jarolím Jarolím
 • Novela nařízení REACH – Nařízení Komise (EU) 2020/878 požadavky na BL (Hornychová M., SZÚ Praha)Hornychová Hornychová
 • Bezoplachové mycí a dezinfekční přípravky na ruce – kosmetické nebo biocidní přípravky? (Pečínková M., SZÚ Praha)Pečínková Pečínková
 • Deratizace v praxi v souladu s biocidní legislativou (Bubová T., SZÚ Praha)Bubová Bubová
 • Aplikace přípravků na ochranu rostlin (příklady) (Trávníčková Z., SZÚ Praha)
 • Odpady a pracovní prostředí (Zimová M., SZÚ Praha)Zimová Zimová

40.  Lukášův den průmyslové neurologie a neurotoxikologie, 13. října 2021

 • Program Program
 • Covid 19 – neurologické komplikace onemocnění (Kubala Havrdová E., Praha)Kubalova_Havrdová Kubala_Havrdová
 • Profesionální onemocnění v ČR v roce 2020 a trendy vývoje. Covid 19 – nová nemoc z povolání (Fenclová Z., Urban P., Praha)Fenclová Fenclová
 • Morfologické a funkční změny v bazálních gangliích po akutní otravě metanolem: Jaký je korelát klinických projevů? (Zacharov, S., Kotíková K., Praha)Zacharov Zacharov
 • Profesionální syndrom karpálního tunelu – metodika, možné chyby a omyly (Ehler E., Pardubice)Ehler-1 Ehler-1
 • Kurz IPVZ — n. medianus, kondukční studie – první zkušenosti (Junkerová J., Ostrava)Junkerová Junkerová
 • Léze n. ulnaris v distálním úseku (Ehler E., Pardubice)Ehler-2 Ehler-2
 • Pracovní úrazy periferních nervů na dolních končetinách (Matulová H., Hradec Králové)Matulová Matulová
 • Kazuistika – toxické účinky azathioprinu (Ridzoň P., Praha)Ridzoň Ridzoň
 • Virtuální realita jako nová součást pracovního procesu – jaké dopady na zdraví lze očekávat? (Lipšová V., Praha)Lipšová Lipšová

85.  Konzultační den: Hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích, 23. září 2021

36. Teisingerův den průmyslové toxikologie, 24. června 2021

 • Program Program
 • Alkohol, drogy, jiné psychotropní látky a zdravotní způsobilost k práci (Tuček M.; 1. LF UK Praha) Tuček Tuček
 • Nové postupy při klasifikaci karcinogenů v Mezinárodní agentuře pro výzkum
  rakoviny (IARC) (Mráz J.; SZÚ Praha) Mráz Mráz
 • Nanočástice – jak ideálně monitorovat efekt oxidačního stresu u profesionální expozice? (Pelclová D.; VFN a 1. LF UK Praha) Pelclová-1 Pelclová-1
 • Izokyanáty jako příčina nemocí z povolání v západočeském regionu (Machartová V.; LF UK Plzeň) Machartová Machartová
 • Chronická atrofická rýma způsobená fenolem – kasuistika nemoci z povolání (Eichlerová A., Pivokonská R., Ivančáková K.; Centrum pracovního lékařství, Pardubice) Eichlerová Eichlerová
 • Je DMPS (Unithiol) vhodným antidotem pro otravu kobaltem? Data od 3 pacientů (Pelclová D.; VFN a 1. LF UK Praha) 3_Pelclova_D_Je_DMPS_vhodnym_antidotem_23_6.pdf Pelclová-2
 • Otravy olovem ze střelného prachu (Štěpánek L., Nakládalová M., Kašparová L.; KPL FN Olomouc, SZÚ Praha) Štěpánek Štěpánek
 • Vývoj metodiky toxikologického screeningu pro kontrolu prevalence syntetických kanabinoidů (Čabala R., Hložek T., Bursová M., Žídková M., Balíková M., Koňák T., Ševčík V.; 1. LF UK Praha, Vězeňská služba ČR, SZÚ Praha) Čabala Čabala
 • Platinové kovy (Uličný A.; KPL VFN Praha) Uličný Uličný
 • Kovy v cytostaticích a kontaminace životního prostředí (Běhounková M.; KPL VFN Praha) Běhounková Běhounková

84. Konzultační den Oddělení pracovního lékařství, 15. dubna 2021

 • Program Program
 • Pracovnělékařské služby v ČR (V. Lipšová, SZÚ) Lipšová Lipšová
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání, COVID-19 jako nemoc z povolání (JUDr. M. Mikyska) Mikyska Mikyska
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2020 (Z. Fenclová, P. Urban, D. Havlová, SZÚ)Fenclová Fenclová
 • Ergonomie ochranných masek a respirátorů (prof. T. Fassati, ČVUT)Fassati Fassati
 • Zvýšení prevalence poruch duševního zdraví v souvislosti s onemocněním COVID-19 v ČR (PhDr. P. Winkler, NUDZ)
 • Doporučení pro zaměstnavatele k zajistění BOZP v souvislosti s onemocněním COVID-19 (D. Civínová, VÚBP)Civínová Civínová

Webinář: Podpora zdraví na pracovišti, 3. prosince 2020

 • Program.pdf Program.pdf
 • Reflexe zkušeností z nouzového stavu z pohledu psychologického pracoviště MV ČR — dopady koronavirové krize na duševní zdraví populace, postupy a doporučení (PhDr. Š. Vymětal, PhD., MV ČR) Vymetal.pdf Vymětal.pdf
 • Podnik podporující zdraví – shrnutí ročníku 2020 (J. Zónová, K. Mrázová, SZÚ) Zónová.pdf Zónová.pdf
 • Projekt podpory zdraví na pracovišti: Vodafone Vodafone.pdf Vodafone.pdf
 • Projekt podpory zdraví na pracovišti: Varroc Lighting Systems:https://youtu.be/JPmXPQ-_CWE
 • Ergonomické a psychosociální aspekty práce z domova (V. Lipšová, SZÚ) Lipšová.pdf Lipšová.pdf

Online workshop - Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením, 30. listopadu 2020

 • Program.pdf Program
 • Přehled projektu, 0. a I. fáze šetření v organizacích (MUDr. V. Lipšová SZÚ, Mgr. et Mgr. J. Senčík VÚBP) Lipšová Lipšová
 • Osoby se zdravotním postižením na trhu práce (Mgr. H. Chodounská, ČSÚ) Chodounská Chodounská
 • Zvyšování odolnosti organismu u osob se zdravotním handicapem (Mgr. K. Polák, Optima - MV) Polák Polák
 • Práce z domova I.část, Ergonomické aspekty (MUDr. V. Lipšová SZÚ) Lipšová Lipšová
 • Práce z domova II.část, Psychosociální aspekty (MUDr. V. Lipšová SZÚ) Lipšová Lipšová

83. Konzultační den: Podpora zdraví na pracovišti, 5. prosince 2019

 • Program.pdf Program
 • Podnik podporující zdraví – 15 let zkušeností (V. Lipšová, J. Zónová, L. Kožená, SZÚ)Lipšová.pdf Lipšová.pdf
 • Stárnoucí pracovní populace (S. Zacharov, VFN Praha)

 • Projekt podpory zdraví na pracovišti: Firma 1 – Omnicom Media Group

 • Projekt podpory zdraví na pracovišti: Firma 2 – Tescoma, s.r.o.
 • Globální trendy v podpoře zdraví na pracovišti – informace z kongresů: „Wellbeing at work in a changing world“, Paříž 21–24. 5. 2019; „The future of health and safety in Europe“, Brusel 3–4. 12. 2019 (V. Lipšová, J. Zónová, J. Močigemba, SZÚ)Lipšová-2.pdf Lipšová-2.pdf

 • Role zaměstnavatelů při prevenci civilizačních onemocnění (M. Kollerová, IKEM)Kollerová.pdf Kollerová.pdf

 • Psychická pohoda na pracovišti (H. Salačová Svobodová, Umění dělat změny)Salačová-Svobodová.pdf Salačová-Svobodová.pdf

82. Konzultační den: Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti 21. listopadu 2019

39. Den průmyslové neurologie, 8. října 2019

 • Program.pdf Program.pdf
 • Nemoci z povolání neurologického charakteru 1996-2018 (Fenclová Z., Urban P., Praha) Fenclová.pdf Fenclová.pdf

 • Intoxikace olovem – periferní neuropatie (Ehler E., Pardubice) Ehler.pdf Ehler.pdf

 • Rozvíjajúci sa kvadruparéza po delíriu – rutina alebo diagnostická výzva? (Gödöllová E., Travkina J., Galanta) Gödöllová.pdf Gödöllová.pdf

 • Jsou přípravky na ochranu rostlin neurotoxické? (Hornychová M., Trávníčková Z., Praha) Hornychová.pdf Hornychová.pdf

 • Způsobuje akutní intoxikace metanolem periferní polyneuropatii? (Kotíková K., Klepiš P.,  Praha)5_Kotíková.pdf Kotíková.pdf

 • Intoxikace u dětí vyžadující hospitalizaci ve FN HK v letech 2014-2019. Přehled a vybrané kazuistiky (Matulová H., Štefáčková Š., Hradec Králové) Matulová.pdf Matulová.pdf

 • Souběžné rizikové faktory u pacientů s nemocí z povolání z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže (Lešovský J., Praha)

 • Distální motorická latence n. medianus v praxi (Bartoňová  M., Junkerová J., Frenštát pod Radhoštěm)

81. Konzultační den: Hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích, 19. září 2019

 • Program Program
 • Ochrana zdraví hasiče – toxikologická zdravotní rizika při provádění hasebního zásahu (Kožený P., Hasičský záchranný sbor, Pardubice a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT) 1_Kozeny.pdf Kožený.pdf
 • Problematika expozice chemickým látkám u zaměstnanců ve sklářském průmyslu (Forysová K., Filipová H., Filipi R., KHS Libereckého kraje, Liberec)Forysová.pdf Forysová.pdf
 • Činnost Národného referenčního centra expozičních testov xenobiotík
  (Drastichová I., Tilingerová I., Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava)Drastichová.pdf Drastichová.pdf
 • Některé problémy hodnocení expozice osob v montážních halách při vytvrzování přípravků obsahujících alergen (Waldman M., SZÚ, Praha)Waldman.pdf Waldman.pdf
 • Nové poznatky z 11th International Symposium on Biological Monitoring
  (Mráz J., SZÚ, Praha)Mráz_1.pdf Mráz_1.pdf
 • Štěpné produkty globinových aduktů v moči jako nový perspektivní typ ukazatelů BET: ukázky praktického využití (Mráz J., Hanzlíková I., Dušková Š., Tvrdíková M., Vajtrová R., Chrástecká H., SZÚ, Praha)Mráz_2.pdf Mráz_2.pdf

80. Konzultační den: Fyzikální faktory práce, 22. května 2019

 • Program.pdf Program.pdf
 • Evropská norma na denní osvětlení (Kaňka J., dříve Stavební fakulta ČVUT Praha)
 • Radonový program pokračuje (Lajčíková A., SZÚ) Lajčíková.pdf Lajčíková.pdf
 • Pracoviště s přírodními zdroji ionizujícího záření (Procházková H., RC SÚJB Hradec Králové) Procházková.pdf Procházková.pdf
 • Přístroje pro měření fyzikálních faktorů pracovního a vnitřního prostředí (firma TESTO, s.r.o.)
 • Tepelná a chladová zátěž – novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Mathauserová Z., SZÚ) Mathauserová.pdf Mathauserová.pdf

79. Konzultační den: Oddělení pracovního lékařství, 25. dubna 2019

 • Program Program
 • Akutní poškození zdraví chemickou látkou na pracovišti (Zacharov S., Klinika
  pracovního lékařství 1. LF UK a VFN) Zacharov.pdf Zacharov.pdf
 • Příroda vrací úder – azbest (Kotlík B., SZÚ – Národní referenční laboratoř pro
  venkovní a vnitřní ovzduší) Kotlik.pdf Kotlík.pdf
 • Onemocnění z azbestu (Nakládalová M., FN Olomouc – Klinika pracovního lékařství) Nakládalová.pdf Nakládalová.pdf
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2018 z pohledu kategorizace prací (Kučera I., KHS Hradec Králové) Kučera.pdf Kučera.pdf
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2018 (Fenclová Z., Urban P., Havlová D., Klinika
  pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, SZÚ) Fenclová.pdf Fenclová.pdf
 • Úžinové syndromy (Klepiš P., Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN)
 • NZIS – Národní registr nemocí z povolání (Žofka J., ÚZIS) Žofka.pdf Žofka.pdf

78. Konzultační den: Podpora zdraví na pracovišti, 6. prosince 2018

 • Program Program
 • Aktuality v podpoře zdraví na pracovišti v ČR i ve světě (Lipšová V., SZÚ) Lipšová.pdf Lipšová.pdf
 • Projekt podpory zdraví na pracovišti: Nestlé Česko s.r.o (R. Podlas, T. Vlčková) Nestlé Česko_Podnik.pdf Nestlé Česko.pdf
 • Projekt podpory zdraví na pracovišti: Black & Decker Czech s.r.o. (R. Zavřelová)
 • Spokojenost a štěstí v práci v digitální době (M. Šrajer) Šrajer.pdf Šrajer.pdf
 • Projekt podpory zdraví na pracovišti: Ferring Léčiva a.s. (R. Kubánková) Kubánková.pdf Kubánková.pdf
 • Aplikace v podpoře zdraví, videosekce Videosekce.pdf Videosekce.pdf

77. Konzultační den: Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti 15. listopadu 2018

 • Program.pdf Program.pdf
 • Novela nařízení (ES) č. 1272/2008 a příloha VI (Trávníčková Z., SZÚ) Trávníčková.pdf Trávníčková-1.pdf
 • Kožní nemoci z povolání a jejich prevence (Vít M., SZÚ) Vít.pdf Vít.pdf
 • Kontrola biocidů v praxi – příklady (Kučera T., MZ) 3_Kucera_Kontroly_biocidu_v_praxi.pdf Kučera.pdf
 • Další novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Hornychová M., SZÚ) Hornychová-1.pdf Hornychová-1.pdf
 • První pomoc – chemie – oči (Trávníčková Z., SZÚ) Trávníčková-2.pdf Trávníčková-2.pdf
 • Spotřebitelé a kritéria pro předměty s obsahem CMR látek (Hornychová M., SZÚ) Hornychová.pdf Hornychová-2.pdf
 • Fumigace vytěženého dřeva – (Šumberová H., Trávníčková Z., SZÚ) Šumberová.pdf Šumberová.pdf

Den průmyslové neurologie 10. října 2018

 • Program.pdf Program.pdf
 • Nakládalová M. (Olomouc), Urban P. (Praha): Profesionální poškození ulnárního nervu v lokti – dynamika EMG parametrů při kontrolním vyšetření Nakládalová.pdf Nakládalová.pdf
 • Ridzoň P. (Praha): Profesionální syndrom karpálního tunelu – jako ohrožení nemocí z povolání Ridzoň.pdf Ridzoň.pdf
 • Ehler E. (Pardubice): EMG parametry – rozdíly mezi lézí loketního nervu a syndromem karpálního tunelu Ehler.pdf Ehler.pdf
 • Hlávková J., Močigemba J. (Praha): Integrovaná elektromyografie – principy metody a využití při posuzování lokální svalové zátěže Močigemba.pdf Močigemba.pdf
 • Klepiš P. (Praha): DML n. medianus jako klíčový parametr EMG prohlídek u lokální svalové zátěže – dosavadní zkušenosti a úskalí Klepiš.pdf Klepiš.pdf
 • Junkerová J. (FN Ostrava): DML – praxe z různých úhlů pohledu Junkerová.pdf Junkerová.pdf
 • Kulatý stůl – vyšetřování motorické DML n. medianus v rámci prevence
 • Nurieva O. (Praha): Výsledky prospektivní studie dynamiky změn nervových vláken oční sítnice a funkcí zrakového nervu po intoxikaci metanolem Nurieva.pdf Nurieva.pdf
 • Matulová H., Talábová M., Vyroubal P. (FN Hradec Králové): Intoxikace požitím hub u neurologických pacientů, 2 kazuistiky Matulová.pdf Matulová.pdf
 • Svobodová Z., Boček V., Štětkářová I. (Praha): Intoxikace lithiem
 • Meleková A., Ehler E. (Pardubice): Intoxikace Baclofenem Meleková.pdf Meleková.pdf

76. Konzultační den: Hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích, 20. září 2018

 • Program.pdf Program.pdf
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.: aktuální stav novelizace (Hornychová M., SZÚ, Praha) Hornychová.pdf Hornychová.pdf
 • Novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb.: dílčí změny v oblasti chemických faktorů (Mráz J., SZÚ, Praha) Mráz-1.pdf Mráz-1.pdf
 • Biologické expoziční testy (BET) v současné hygienické praxi (Kučera I., KHS Hradec Králové)
 • BET v ČR: porovnání se zahraničím, možnosti a výhled do budoucnosti (Mráz J., SZÚ, Praha) Mráz-2.pdf Mráz-2.pdf
 • Expozice diisokyanátům z pohledu lékaře (Klusáčková P., VFN a 1. LF UK Praha) Klusáčková.pdf Klusáčková.pdf
 • Nelegální výroba pervitinu a vliv na okolní zástavbu (Urban M., Weisheitelová M., Dědič J., Bosák A., Dropa T., SÚJCHBO, Kamenná) Dropa.pdf Dropa.pdf
 • Inhalační expozice žen rozpouštědlům při hromadné manipulaci s výrobky v plastových obalech (Waldman M., Grohová S., SZÚ, Praha) Waldman.pdf Waldman.pdf
 • Možnosti monitorování expozice diisokyanátům (Dušková Š., SZÚ, Praha) Dušková.pdf Dušková.pdf

42. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce 13. června 2018

 • Program.pdf Program
 • Fošum P.: Faktor lokální svalová zátěž a informační systém KaPr
 • Hlávková J.: Novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb. z hlediska fyziologie práceHlávková.pdf Hlávková.pdf
 • Lehocká H.: Fyziologická měření v souvislosti se šetřením suspektních nemocí z povolání
 • Doubrava J.: Vliv okolního elektromagnetického pole na měření a hodnocení IEMG Doubrava.pdf Doubrava.pdf
 • Šoltys L., Čermák J., Fajfrová S.: Statistické zpracování dat z měření lokální svalové zátěže a využití pro zvyšování kvality a snižování nákladů při prevenci NzP Šoltys.pdf Šoltys.pdf
 • Pektor R., Dombeková B.: Práce v automotive z pohledu fyziologie práce Pektor.pdf Pektor.pdf
 • Lebeda T.: Aktuality k práci se zobrazovacími jednotkami Lebeda.pdf Lebeda.pdf

33. Teisingerův den průmyslové toxikologie 6. června 2018

 • Program.pdf Program
 • Balíková M. (1.LF UK a VFN Praha): Návykové látky v dopravě a v zaměstnání Balíková.pdf Balíková.pdf
 • Pelclová D. (VFN a 1. LF UK Praha): Nové poznatky o účincích nanočástic na pracovníky výroby a výzkumu Pelclová.pdf Pelclová.pdf
 • Málková A., Kotingová L., Kanďár R., Špryncová M., Andrlová L., Bezrouk A., Benešová L., Fiala Z. (LF Hradec Králové): Trans-epidermální absorpce
  polycyklických aromatických uhlovodíků Málková.pdf Málková.pdf
 • Tuček M., Bušová M., Čejchanová M. (1. LF UK Praha, SZÚ Praha): Expozice rtuti ze zubních amalgámů: Aktuální příspěvek k hodnocení rizik Tuček.pdf Tuček.pdf
 • Pavlíčková K., Kaki I. (VFN Praha): Opatření ke snížení plumbemie u osob pracujících v riziku olova
 • Klusáčková P. (VFN a 1. LF UK Praha): Astma bronchiale způsobené izokyanáty Klusáčková.pdf Klusáčková.pdf
 • Lischková L. (VFN a 1. LF UK Praha): Zvídavé dítě – nebezpečí domácí lékárničky Lishková.pdf Lishková.pdf
 • Lacinová E. (VFN Praha): Zvídavé dítě – nebezpečí čistících přípravků, rostlin, hub a dalších nox Lacinová.pdf Lacinová.pdf
 • Kolpach Z. (VFN Praha): Intoxikace po požití opiátových náplastí Kolpach.pdf Kolpach.pdf
 • Mráz J. (SZÚ Praha): Postup při klasifikaci karcinogenů v Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny (IARC) Mráz.pdf Mráz.pdf

75. Konzultační den oddělení hygieny práce 17. května 2018

 • Program Program
 • Snižováni energetické náročnosti a kvalita vnitřního prostředí (prof. Ing. K. Kabele, ČVUT Praha, Fakulta stavební)Kabele.pdf Kabele.pdf
 • Co se již nevejde do nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – osvětlení (Ing. J. Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Plzeň)Lepší.pdf Lepší.pdf
 • Pracoviště s přírodními zdroji ionizujícího záření (Ing. H. Procházková, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Oddělení přírodních zdrojů)Procházková.pdf Procházková.pdf
 • Novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění: mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž (Ing. Z. Mathauserová, Mgr. O. Šušoliaková, Ph.D., SZÚ)Mathauserová.pdf Mathauserová.pdf

74. Konzultační den oddělení pracovního lékařství 19. dubna 2018

 • Program.pdf Program.pdf
 • Zdraví při práci s abestem (V. Lipšová, SZÚ) 1_Lipsova.pdf Lipšová.pdf
 • Poznatky odborů ze šetření nemocí z povolání (Z. Moravec, ČMKOS) Moravec.pdf Moravec.pdf
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2017 z pohledu kategorizace prací. Elektronizace Registru nemocí z povolání (I. Kučera, KHS Královehradeckého kraje) Kučera.pdf Kučera.pdf
 • Systémy časného hlášení pro záchyt nových nemocí z povolání v EU (P. Urban, SZÚ) Urban.pdf Urban.pdf
 • Národní registr nemocí z povolání - aktuální stav registru a rekapitulace roku 2017 (J. Žofka, ÚZIS ČR) Žofka.pdf Žofka.pdf
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2017 z klinického pohledu (Z. Fenclová, SZÚ) Fenclová.pdf Fenclová.pdf
 • Novela zákona č. 373/2011 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. (A. Sixtová, MZ) Sixtová.pdf Sixtová.pdf

73. Konzultační den "Podpora zdraví na pracovišti - Spokojenost v práci v dnešní době" - 7. prosince 2017

 • Program.pdf Program.pdf
 • Světové trendy v podpoře zdraví na pracovišti (Lipšová V., SZÚ) Lipšová.pdf Lipšová.pdf
 • Jak být šťastnější v práci (Zikmund M., Nitana s.r.o.) Zikmund.ppsx Zikmund.ppsx
 • Pracovní atmosféra v Siemensu v dnešní době (Valný R.) Valný.pdf Valný.pdf
 • Pracovní i životní spokojenost v ExxonMobil (Císařovská D.) Císařovská.pdf Císařovská.pdf
 • ELLA-CS, s.r.o. – pracovní prostředí společnosti (Mistríková A.)Mistriková.pdf Mistriková.pdf
 • AGC Flat Glass – jak uspokojit potřeby zaměstnanců Bártová.pdf Bártová.pdf
 • Spánek dnešní doby – co s tím? (Vodičková Borzová K., BRAIN-SOULTHERAPY s.r.o.) Zikmund.pdf Zikmund.pdf
 • Psychosociální rizika v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb (Lipšová V., Janošová K., SZÚ) Janošová.pdf Janošová.pdf
 • Sociální služby Chomutov a jejich zaměstnanci (Tölgová A.) Tölgová.pdf Tölgová.pdf

72. Konzultační den "Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti" - 16. listopadu 2017(3,43 MB)

 • Program.pdf Program.pdf
 • Výskyt zhoubných nádorů hlášených jako nemoc z povolání v ČR v letech 1992–2016 (Vít M., Urban P., Havlová D., Voříšková M., SZÚ) Vít.pdf Vít.pdf
 • Seznámení s činností výboru pro hodnocení rizik Evropské agentury
  pro chemické látky – ECHA (Martínek M., SZÚ) Martínek.pdf Martínek.pdf
 • Novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Hornychová M., SZÚ) Hornychová.pdf Hornychová.pdf
 • Novinky v oblasti biocidů (Kučera T., MZ) Kučera.pdf Kučera.pdf

71. Konzultační den "Hodnocení expozice chemickým látkám
na pracovištích" - 21. září 2017

 • Program.pdf Program.pdf
 • Azbest: příroda vrací úder (Kotlík M., Kazmarová H., SZÚ, Praha) Kotlík.pdf Kotlík.pdf
 • Problematika expozice amoniaku u zaměstnanců na zimních stadionech (Forysová K., Malý J., KHS Liberec) Forysová.pdf Forysová.pdf
 • Problematika chemických látek při svařování ocelových konstrukcí (Řepová R.,
  KHS České Budějovice) Řepová.pdf Řepová.pdf
 • Využití pasivních vzorkovačů Radiello v kombinaci se SPME a GC-MS při
  stanovení anestetik v ovzduší operačních sálů (Leníček J., Sekyra M., Vášová E., ZÚ Ústí n. L.) Leníček.pdf Leníček.pdf
 • Monitorování plynného fosforovodíku (fosfanu) v ovzduší na pracovišti – změna
  koncepce cejchování plynového chromatografu (Waldman M., Grohová S., Dušková Š., SZÚ, Praha) Waldman.pdf Waldman.pdf
 • Nabídka biologických expozičních testů Oddělení pro hodnocení expozice
  chemickým látkám na pracovištích (Dušková Š., SZÚ, Praha) Dušková.pdf Dušková.pdf
 • Nový postup stanovení N-(2-hydroxyethyl)valinu v globinu pracovníků
  exponovaných ethylenoxidu (Mráz J., Hanzlíková I., Dušková Š., SZÚ, Praha) Mráz.pdf Mráz.pdf

32. Teisingerův den průmyslové toxikologie - 7. června 2017

 • Program.pdf Program.pdf
 • Zdravotní rizika expozice arzénu v pracovním a životním prostředí (Bencko V., 1.LF UK, Praha)
 • Jaké jsou následky profesionální intoxikace 2,3,7,8-TCDD po 50 letech? (Pelclová D., 1. LF UK a VFN Praha)Pelclova.pdf Pelclová.pdf
 • Role oxidačního stresu v mechanismech otravy metanolem (Hlušička J., 1. LF UK a VFN Praha)
 • Problematika zneužívání dextromethorfanu v ČR a na Slovensku (Lacinová E., 1. LF UK a VFN Praha) Lacinová.pdf Lacinová.pdf
 • Otravy muchomůrkou zelenou v České republice: diagnostika, léčba a kazuistiky (Neuschlová L., 1. LF UK a VFN Praha) Neuschlová.pdf Neuschlová.pdf
 • Analýza toxikologicky relevantních alkoholů a markerů jejich požití (Čabala R., Bursová M., Hložek T., 1. LF UK a VFN Praha)Čabala_et_al.pdf Čabala_et_al.pdf
 • Některé problémy hodnocení inhalační exposice parám organických látek při práci se silikony (Waldman M., SZÚ Praha) Waldman.pdf Waldman.pdf
 • Nový typ aduktu s krevními proteiny: S-(3-aminobenzanthron-2-yl)cystein jako produkt metabolismu karcinogenního 3-nitrobenzanthronu (Linhart I., Hanzlíková I., Mráz J., Dušková Š., Dabrowská L., Chrástecká H., Vajtrová R., Tvrdíková M., VŠCHT Praha a SZÚ Praha)Linhart.pdf Linhart.pdf

70. Konzultační den - Odddělení hygieny práce, 18. května 2017

 • Program.pdf Program.pdf
 • Pracovní podmínky ve velkoprostorových kancelářích (Turková P., SZÚ Praha)Turkovái.pdf Turková.pdf
 • Posuzování pracoviště strojvedoucího (Pechová P., SZÚ Praha) Pechová.pdf Pechová.pdf
 • Elektromagnetické pole a záření – zjednodušený úvod do problematiky (Stupka P., Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Pracoviště Plzeň)
 • Vnitřní prostředí zdravotnických pracovišť (Mathauserová Z., SZÚ Praha) Mathauserová.pdf Mathauserová.pdf
 • Filtroventilační jednotky ve zdravotnictví (Křeček M., Pohorelec s.r.o.) Křeček.pdf Křeček.pdf
 • „Koncept větrání“ (Mathauserová Z., SZÚ Praha) Mathauserová-2.pdf Mathauserová-2.pdf

69. Konzultační den - Oddělení pracovního lékařství, 19. dubna 2017

 • Program Program.pdf
 • Právní úprava pracovnělékařských služeb a její projednávané změny (JUDr. Šubrt B., Praha)
 • Národní registr nemocí z povolání po roce provozu pod jednotnou technologickou platformou (Žofka J., ÚZIS) Žofka.pdf Žofka.pdf
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2016 z pohledu kategorizace prací. Elektronizace Registru nemocí z povolání (Kučera I., KHS Královehradeckého kraje) Kučera Kučera.pdf
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2016 z klinického pohledu (Fenclová Z., SZÚ) Fenclová.pdf Fenclová.pdf


Jubilejní seminář Kliniky pracovního lékařství VFN a 1. LF UK v Praze u příležitosti 70. výročí jejího založení

 • Program.pdf Program.pdf
 • 70 let Kliniky pracovního lékařství, film Clinic of Occupational Diseases z roku 1992  Pelclová.pdf Pelclová.pdf
 • 70 let spolupráce Státního zdravotního ústavu a Kliniky pracovního lékařství (Lukáš E., Praha)
 • Trendy vývoje profesionálních onemocnění v České republice Fenclová.pdf Fenclová.pdf
 • Rozvoj pracovnělékařské služby na KPL Petrik.pdf Petrik.pdf
 • 55 let činnosti Toxikologického informačního střediska na KPL Hlušička.pdf Hlušička.pdf
 • Profesionální bronchiální astma a specifické bronchoprovokační testy na KPL - přehled a vývoj v letech 2006-2015 Klusáčková.pdf Klusáčková.pdf
 • Kožní nemoci z povolání v posledních 10 letech Machovcová a Fenclová.pdf Machovcová a Fenclová.pdf
 • Mezinárodní spolupráce a jméno KPL v EU a ve světě (Zacharov S. )
 • Pracovní lékařství na Slovensku - minulost a současnost (Bátora I., Bratislava)
 • Syndrom vyhoření jako nemoc z povolání? Laštovková.pdf Laštovková.pdf
 • Aktuální otravy olovem a rtutí Vlček_a_Pelclová.pdf Vlček_a_Pelclová.pdf
 • Prevence otrav u dětí - historie projektů podpory zdraví Mrázová.pdf Mrázová.pdf
 • Nanočástice jako hrozba? Pelclová.pdf Pelclová.pdf
 • Alkohol, metanol a pracovní dlouhověkost Zacharov.pdf Zacharov.pdf
 • Budoucnost pracovního lékařství a závěr Pelclová.pdf Pelclová.pdf

68. Konzultační den - Podpora zdraví na pracovišti

 • Program_corr.pdf Program
 • Práceschopnost v každém věku (Lipšová V., SZÚ Praha) Lipšová Lipšová
 • Stresové zatížení a jeho vliv na komunikaci v rámci týmu (Boučková M., Středisko praktické psychologie s.r.o.)
 • Konkrétní řešení nespokojenosti zaměstnanců (Bímová I., Wrigley Confections ČR, kom. spol.)
 • Motivace zaměstnanců k péči o vlastní zdraví (Přáda D., Brose CZ spol. s r.o.) Přáda Přáda
 • Pestré možnosti motivace zaměstnanců a managementu (Pivoňka J., KPMG Česká republika, s.r.o.)
 • Zdravotní stav české populace – výsledky studie EHES 2014 (Čapková N., SZÚ Praha) Čapková Čapková
 • Work Ability Index – využití v praxi (Pokorný P., Age Management z.s.) Pokorný Pokorný
 • Možnosti podpory tělesného i duševního zdraví u zdravotníků (Vaňhová M., ÚVN) Vaňhová Vaňhová
 • Cílený fyzioterapeutický program na pracovišti s lokální svalovou zátěží (Heinz V., Siemens Electric Machines s.r.o.) Heinz Heinz
 • Projekt Lamplighter (Škrobáčková M., Unilever ČR, spol. s r.o.) Škrobáčková Škrobáčková

67. Konzultační den - Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti

 • Program Program
 • Nový zákon o biocidech č. 324/2016 Sb. – provázanost s nařízením (EU) č. 528/2012 povinnosti KHS (T. Kučera, MZ ČR) Kučera Kučera
 • Součinnost orgánů inspekce práce a OOVZ při kontrolách (S. Zajícová, SÚIP) Zajícová.pdf Zajícová
 • Novinky v nařízení CLP (Z. Trávníčková, SZÚ)Trávníčková Trávníčková-1
 • Přípravky na ochranu rostlin  ̶  činnost rezortu zdravotnictví (M. Hornychová, SZÚ)Hornychová Hornychová-1
 • Žáci a chemie (Z. Trávníčková, SZÚ) Trávníčková-2 Trávníčková-2
 • Připravované směrnice o karcinogenech a IV seznam PEL (M. Hornychová, SZÚ) Hornychová-2 Hornychová-2
 • Orgány inspekce práce - jejich zřízení, postavení, působnost a činnost (L. Záveský, OIP Praha) Záveský Záveský

66. Konzultační den - Hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích

 • Program.pdf Program
 • Metodika měření filtrační účinnosti osobních ochranných prostředků – testy reálných materiálů (Serfozo N., Ondráček J., Zíková N., Lazaridis M., Ždímal V., Ústav chemických procesů AV ČR, Praha) Ždímal Ždímal
 • Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) (Mráz J., SZÚ Praha) Mráz.pdf Mráz
 • Úkoly a činnosti SÚJCHBO v ochraně před nebezpečnými látkami (Dymák M., SÚJCHBO Kamenná) Dymák Dymák
 • Prostředky osobní ochrany a způsoby jejich testování (Dropa T., SÚJCHBO Kamenná) Dropa Dropa
 • Hygienická problematika ekologických mycích stolů v resortu Ministerstva obrany (Aganov P., Zikmundová J. VZÚ Praha) Aganov Aganov
 • Příprava novely EN 689 – technické a toxikologické poznámky (Waldman M., SZÚ Praha) Waldman Waldman

40. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce

 • Program.pdf Program
 • Metodický návod pro posuzování onemocnění bederní páteřejako nemoc z povolání (Nakládalová M., Olomouc)
 • Návrh hygienických kritérií pro posuzování syndromu karpálního tunelu jako nemoc z povolání (Hlávková J., SZÚ) Hlavkova.pdf Hlávková
 • Nový přístup k hodnocení lokální svalové zátěže při posuzování nemocí z povolání z přetěžování u práce s PC (Schlenker A., Tichý T., Hlávková J., 1. LF UK Praha, SZÚ) Schlenker.pdf Schlenker
 • Příklady efektivních opatření ke snížení fyzické zátěže (Pektor R., Dombeková B., PREVENTADO Medical, s.r.o., Zlín) Pektor.pdf Pektor
 • ERGO analýzy a hodnocení fyzické zátěže - typické problémy a oblasti pro zlepšení (Šoltys L., PREMEDIS, s.r.o., Liberec) Šoltys.pdf Šoltys
 • Standardizace pracovních postupů a její vliv na počet pohybů v průměrné směně (Melichová K., PREMEDIS, s.r.o., Liberec) Melichová Melichová
 • Příklady nadlimitních činností v rámci měření lokální svalové zátěže (Pyšová M., ZÚ Ostrava) Pysova.pdf Pyšová
 • Informace o změně používaných elektrod při měření lokální svalové zátěže metodou IEMG (Gaďourek P., Tichý T., GETA Centrum, s.r.o., Praha, SZÚ)

65. Konzultační den: Novinky z oblasti fyzikálních faktorů práce, 19. 5. 2016

 • Program Program
 • Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (Jandák Z., SZÚ Praha) Jandák.pdf Jandák.pdf
 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a plánovaný metodický návod (Jelínek L., SZÚ Praha) Jelínek.pdf Jelínek.pdf
 • LED osvětlení (Lepší J., Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Plzeň) Lepší.pdf Lepší.pdf
 • Současné problémy s větráním (Mathauserová Z., SZÚ Praha) Mathauserová.pdf Mathauserová.pdf

64. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství, 14. 4. 2016

 • Program Program
 • Aktuality v oboru pracovní lékařství. Pracovnělékařské služby a bezpečnost železniční dopravy (Tuček M., předseda SPL ČLS JEP, Kroutilová, L., Píšová K.)
 • Změny legislativy týkající se ochrany zdraví při práci (Sixtová A., MZ)
 • Národní registr nemocí z povolání - aktuální stav a rozvoj v rámci projektu EREG (Žofka J., ÚZIS) Žofka.pdf Žofka.pdf
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2015 z pohledu kategorizace prací. Elektronizace Registru nemocí z povolání (Kučera I., KHS Královehradeckého kraje)
 • Metodický návrh pro posuzování hygienických kritérií u onemocnění bederní páteře jako NZP (Hlávková J., SZÚ) Hlávková.pdf Hlávková.pdf
 • BET v HP – současný stav a možnosti (Mráz J., SZÚ)
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2015 z klinického pohledu (Fenclová Z., SZÚ) Fenclová.pdf Fenclová.pdf

63. Konzultační den: „Jak bojujeme s psychosociálními riziky v českých podnicích?“, 3.12. 2015

 • Program Program
 • Psychosociální rizika – horší než jsme předpokládali (MUDr. V. Lipšová) Lipšová.pdf Lipšová.pdf
 • Syndrom vyhoření a psychická bezpečnost u zdravotníků (Mgr. J. Vévoda, Ph.D., Mgr. Š. Vévodová, Ph.D., Ústav společenských a humanitních věd, Univerzita Palackého Olomouc) Vévoda.pdf Vévoda.pdf
 • Příklady dobré praxe
  • T-mobile – Jak změnit firemní kulturu (Ing. M. Sidó)
  • Škoda Auto – Chráněná pracoviště ve velkém podniku (Mgr. J. Prokop, Ph.D.)
  • RWE – Psychologická první pomoc na pracovišti (Mgr. P. Kaňka) Kaňka.pdf Kaňka.pdf
 • Praktické zkušenosti s prevencí psychosociálních rizik na pracovišti
  (MUDr. Ing. T. Hodycová, Pro Fit Institut s.r.o.) Hodycová.pdf Hodycová.pdf
 • Zpráva o kampani EU-OSHA „Zdravé pracoviště zvládne i stres“ (D. Kubíčková, National Focal Point EU-OSHA, VÚBP) Kubíčková.pdf Kubíčková.pdf

62. Konzultační den: Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti, 19. 11. 2015

 • Program Program
 • Expozice chemickým látkám a směsím v resortu Ministerstva obrany (Aganov P., MO) Aganov.pdf Aganov.pdf
 • Novinky v nařízení CLP (Trávníčková Z., SZÚ) Trávníčková.pdf Trávníčková.pdf
 • Nový bezpečnostní list se zaměřením na oddíl 4 (Hornychová M., SZÚ) Hornychová-1.pdf Hornychová-1.pdf
 • Legislativní novinky ve vybraných národních předpisech (Hornychová M, SZÚ) Hornychová-2.pdf Hornychová-2.pdf
 • Databáze CHES (Vacek T., MZ) Vacek.pdf Vacek.pdf

38. Den průmyslové neurologie a neurotoxikologie, 14. 10. 2015

 • Program Program
 • Toxické myopatie (Ehler E., Pardubice) Ehler.pdf Ehler.pdf
 • Dynamika neurodegenerativních změn po akutní intoxikaci metanolem: výsledky dvouleté prospektivní studie u 54 pacientů (Zacharov S., Nurieva O., Urban P. aj., Praha) Zacharov.pdf Zacharov.pdf
 • Intoxikace etylenglykolem (Ridzoň P., Pelclová D., Praha) Ridzoň-1.pdf Ridzoň-1.pdf
 • Průběžná zpráva o stavu přípravy návrhu klinických kritérií pro uznání onemocnění bederní páteře za nemoc z povolání (Nakládalová M., Urban P. aj., Olomouc, Praha) Urban.pdf Urban P.pdf
 • Radikulární léze a jejich EMG diagnostika (Ridzoň P., Praha) Ridzoň-2.pdf Ridzoň-2.pdf
 • Stanovení DML n. medianus v souladu s vyhláškou č. 79/2013 Sb. - zkušenosti z 2,5-leté praxe v EMG laboratoři (Matulová H., Schreiber M., Hradec Králové) Matulová.pdf Matulová.pdf
 • Zkušenosti se screeningovým EMG vyšetřením v ordinacích PLS (Konvička T., Praha) Konvička.pdf Konvička.pdf
 • Zkušenosti s prevencí syndromu karpálního tunelu v automobilce (Žídková V., Nakládalová M., Kolárová H., Nošovice, Olomouc) Žídková.pdf Žídková.pdf
 • Otravy neurotoxickými léky, konzultované s TIS, příčiny a chyby laiků při předávkování (Urban M., Praha) Urban M.pdf Urban M.pdf

61. Konzultační den: Hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích, 24. 9. 2015

 • Program Program
 • Nanotechnologie a ochrana veřejného zdraví (Vít M., Kotlík M., Škrabalová L., SZÚ Praha) Vit.pdf Vit.pdf
 • Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA) (Mráz J., SZÚ Praha) Mráz-1.pdf Mráz-1.pdf
 • Páry rozpouštědel na pracovištích – informační obsažnost některých pojmů a veličin (Waldman M., Grohová S., SZÚ Praha) Waldman-1.pdf Waldman-1.pdf
 • Analytická technika HPLC/MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně (Dušková Š., SZÚ Praha) Dušková.pdf Dušková.pdf
 • Páry rozpouštědel v elektrotechnických montážních dílnách (Waldman M., Grohová S., SZÚ Praha) Waldman-2.pdf Waldman-2.pdf
 • Degradační produkty proteinových aduktů v moči jako perspektivní biomarkery kumulativní expozice reaktivním chemickým látkám (Mráz J., Linhart I., Hanzlíková I., Dušková Š., Dabrowská L., Chrástecká H., Vajtrová R., SZÚ Praha a VŠCHT Praha) Mráz-2.pdf Mráz-2.pdf

60. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství, 16. 4. 2015

 • Program_150416_kor2.pdf Program
 • Informace o dění v oboru pracovní lékařství (Tuček M., Praha, předseda SPL ČLS JEP) Tucek.pdf Tuček.pdf
 • Kulatý stůl k zapojení Registru nemocí z povolání do projektu eREG
  • Stanovisko ministerstva zdravotnictví (Sixtová A., MZ)
  • ÚZIS jako správce Registru nemocí z povolání v rámci ÚZIS (Žofka J., ÚZIS)
  • Zahájení pilotního provozu elektronizace Registru nemocí z povolání (Kučera I., KHS Královéhradeckého kraje)
 • Příprava metodiky pro hodnocení zátěže bederní páteře při práci pro účely posuzování nemocí z povolání (Hlávková J., Gaďourek P., Tichý T., Lebeda T., SZÚ) Hlávková.pdf Hlávková.pdf
 • Nemoci z povolání v roce 2014 z pohledu klinického (Fenclová Z., SZÚ) Fenclova.pdf Fenclová.pdf
 • Nemoci z povolání v roce 2014 z pohledu kategorizace prací (Kučera I., KHS Královéhradeckého kraje)

59. Konzultační den: Deset let podpory zdraví na pracovištích v českých podnicích, 4. 12. 2014

 • Program.pdf Program
 • Shrnutí výsledků soutěže Podnik podporující zdraví od roku 2005-2014 (Lipšová V., Janošová K., SZÚ Praha) Lipsova_1.pdf Lipšová_1.pdf (1,26 MB)
 • Zaměření projektů podpory zdraví na pracovišti, zohlednění nových rizik (Lipšová V., SZÚ Praha) Lipsova_2.pdf Lipšová_2.pdf (1,77 MB)
 • Zkušenosti podniků s nejstarší účastí v soutěži Podnik podporující zdraví
 • Praktické ukázky podpory zdraví na pracovišti
  • Zdravá svačina do práce (Janošová K., SZÚ, Praha) Janosova.pdf Janošová.pdf (429,05 KB)
  • Protažení u PC (Kubínová J., SZÚ, Praha)
  • Stres (Kožená L., SZÚ, Praha) Kozena.pdf Kožená.pdf (2,86 MB)
  • Ergonomie u PC (Lipšová V., SZÚ, Praha) Lipsova_3.pdf Lipšová_3.pdf (470,65 KB)
 • Z evropských projektů (Lipšová V., SZÚ, Praha) Lipsova_4.pdf Lipšová_4.pdf (644,89 KB)

58. Konzultační den: Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti, 20. 11. 2014

57. Konzultační den: Novinky z oblasti fyzikálních faktorů práce, 16. 10. 2014

 • Program Program
 • Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb (Mathauserová Z., SZÚ Praha) Mathauserová Mathauserová
 • Objektivní a subjektivní hodnocení mírného tepelného prostředí na pracovišti (Zuská L., SZÚ Praha)
 • Novela nařízení vlády č. 1/2008 Sb. (106/2010 Sb.) – změny v expozičních limitech (Jelínek L., SZÚ Praha) Jelínek Jelínek
 • Měření denního osvětlení v praxi (Lepší J., Stupka P., Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Pracoviště Plzeň)
 • Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku (Jandák Z., SZÚ Praha) Jandák Jandák
 • Radonový program pokračuje (Lajčíková A., SZÚ Praha) Lajčíková Lajčíková

37. Den průmyslové neurologie a neurotoxikologie, 15. října 2014

 • Program Program
 • Ehler E. (Pardubice): Vibrační neuropatie Ehler Ehler-1

 • Nakládalová M., Boriková A., Pelclová D., Urban P, Ehler E., Ridzoň P., Hlávková J. (Olomouc, Praha, Pardubice): Průběžná informace k tvorbě kritérií pro profesionální onemocnění bederní páteře  Nakládalová.pdf Nakládalová

 • Gaďourek P., Lebeda T., Hlávková J. (Praha): Průběžné výsledky posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře Gaďourek Gaďourek

 • Ehler E. (Pardubice): Naše zkušenosti se standardem pro posuzování léze n. ulnaris v lokti Ehler-2 Ehler-2

 • Kanta M., Ehler E. (Pardubice): Měření tlaku v karpálním tunelu Kanta Kanta

 • Reguliová K., Junkerová J. (Ostrava): Polyneuropatie po intoxikaci CO

 • Matulová H. (Hradec Králové): Otrava tisem Matulová Matulová

 • Pelclová D., Janíček P., Sklenský M., Lach K. (Praha, Brno): Otrava kobaltem z kovové endoprotézy kyčelního kloubu

 • Zakharov S. (Praha): Dlouhodobé zdravotní následky akutních intoxikací metanolem: výsledky prospektivní klinické studie Zakharov Zakharov

 • Vaněčková M. (Praha): Nálezy magnetické rezonance u pacientů po otravě metanolem Vaněčková Vaněčková

 • Diblík P. (Praha): Oční nálezy u pacientů po otravě metanolem

56. Konzultační den: Hodnocení expozice chemickým látkám a nanomateriálům
na pracovištích, 18. 9. 2014

 • Program Program
 • Metodika měření nanoaerosolů na vybraném pracovišti (Ždímal V., Schwarz J.,
  Zíková N., Pušman J., Makeš O., Ústav chemických procesů AV ČR, Praha) Ždímal.pdf Ždímal.pdf
 • Měření účinnosti ochranných dýchacích prostředků v kontrolované atmosféře
  nanočástic (Dropa T., SÚJCHBO Kamenná) Dropa.pdf Dropa.pdf
 • Expozice olovu u pracovníků při výrobě autobaterií (Forysová K., Filipová H.,
  KHS Liberec) Forysová.pdf Forysová.pdf
 • Kauza jedné čistírny oděvů (Kraják V., Tamchynová H., Petrová K., ZÚ Ústí nad
  Labem, pracoviště Hradec Králové) Kraják.pdf Kraják.pdf
 • Chemická zátěž vzduchu v dýchací zóně řezačů polystyrénových desek (Waldman
  M., Grohová S., SZÚ Praha) Waldman.pdf Waldman.pdf
 • Možnosti objektivního posouzení expozice tabákovému kouři (Dušková Š., SZÚ
  Praha) Dušková.pdf Dušková.pdf
 • Možnosti biologického monitorování expozice pesticidům (Mráz J., SZÚ Praha) Mráz.pdf Mráz.pdf

Workshop k projektu e-CAPACIT8 „Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace“, 10.9.2014

 • Program
 • Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace (MUDr. Vladimíra Lipšová, SZÚ)

 • Demografická data o (ne)zaměstnanosti populace 50+ v ČR (Mgr. Ondřej Nývlt, Ph.D, ČSÚ)
 • Fyziologie stárnutí (MUDr. Jana Hlávková, SZÚ)
 • Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Ing. Marta Koucká, MPSV)
 • HUMAN GARDEN - MEMORANDUM ZDRAVÝCH FIREM (Kateřina Kašeová, Human Garden)
 • Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci aneb nikdy není pozdě na podporu zdraví (MUDr. Hana Janatová, SZÚ)
 • Pracovnělékařské služby v ČR (MUDr. Vladimíra Lipšová, SZÚ)
 • Poskytování pracovnělékařských služeb stárnoucí populaci v praxi (MUDr. Vít Petrik, 1. LF UK Praha)
 • Úskalí zaměstnávání starších zaměstnanců“ (PaedDr. Ivana Krupičková, Klub personalistů ČR, z.s.)
 • Péče o zdraví zaměstnanců v RWE ČR (Michal Řehořek, RWE)
 • Péče o stárnoucí zaměstnance (Mgr. Bc. Karel Švehla, Siemens, s.r.o., Odštěpný závod Elektromotory Frenštát)
 • Age management (Mgr. Jiří Hofbauer, Česká pojišťovna, a.s.)

55. Konzultační den: Aktuality z pracovního lékařství a hygieny práce, 17. 4. 2014

 • Program Program
 • Příprava metodiky pro posuzování  hygienických kritérií u onemocnění bederní páteře jako nemoci z povolání (Hlávková J., SZÚ)
 • Onemocnění bederní páteře z NJZ jako možné budoucí profesionální onemocnění (Nakládalová M., Klinika pracovního lékařství LF UP a FN Olomouc) Nakládalová.pdf Nakládalová.pdf
 • Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře pomocí ergonomického software TECNOMATIX JACK (Gaďourek P., SZÚ)
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2013 (Fenclová Z., Urban P., Bittner Z., SZÚ a Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze) Fenclová.pdf Fenclová.pdf
 • Profesionální onemocnění hlášená v roce 2013 ve vazbě na kategorizaci prací (Kučera I., KHS Královehradeckého kraje)
 • Nová vyhláška o pracích a pracovištích zakázaných těhotným, kojícím, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým (Motyčková P., MZ)

54. Konzultační den: Rozvoj péče o zdraví zaměstnanců v podnicích s obnovovanou certifikací PPZ, 19. 12. 2013

 • Program Program
 • Cesty od 1. účasti podniku v soutěži PPZ k recertifikacím (Lipšová V., SZÚ) Lipšová.pdf Lipšová.pdf
 • Projekt e-capacit 8 – příprava internetové výukové platformy pro zkvalitnění
  péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (Lipšová V., SZÚ) Lipšová Lipšová.pdf
 • Výsledky 9. iniciativy Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti –
  Chronické choroby v produktivním věku (Kožená L., SZÚ) Kožená.pdf Kožená.pdf
 • Vztah pracující populace ke zdraví (Kožená L., SZÚ) Kožená.pdf Kožená.pdf

53. Konzultační den:  Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti, 21. listopadu 2013

 • Program Program
 • Novely v předpisech týkajících se chemických látek (Hornychová, M., Praha) Hornychová.pdf Hornychová.pdf
 • Změny v nařízení CLP v roce 2013 (Trávníčková, Z., Praha) Trávníčková.pdf Trávníčková.pdf
 • Informace k biocidní legislativě (Kučera, T., Praha) Kučera.pdf Kučera.pdf
 • Národní fórum pro REACh a CLP - nástin možné spolupráce, kontroly náplní do elektronických cigaret (Jarolím, O., Praha) Jarolím.pdf Jarolím.pdf
 • Antidota, antiséra a antitoxiny uložená na TIS VFN (Zakharov, S., Praha) Zakharov.pdf Zakharov.pdf
 • Fumigace kyanovodíkem (Synek, P., Lučební závody Draslovka) Synek.pdf Synek.pdf
 • Fumigace kyanovodíkem z pohledu KHS (Odehnalová, I., Pardubice) Odehnalová.pdf Odehnalová.pdf
 • Rodenticidy a jejich aplikace (Rödl, P., Praha)

52. Konzultační den:  Fyzikální faktory práce, 17. října 2013

 • Program Program
 • Expozice neionizujícímu záření (Jelínek, L., Praha) Jelínek Jelínek
 • ČSN 12464-1 - nová norma na umělé osvětlení a praxe (Lepší, J., Stupka, P., ZÚ Ústí nad Labem, pracoviště Plzeň)
 • Novelizace metodického opatření HH Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnbitřního prostředí staveb (Mathauserová, Z., Praha) Mathauserova.pdf Mathauserova.pdf

51. Konzultační den:  Hodnocení expozice chemickým látkám a nanomateriálům na pracovištích, 19. září 2013

 • Program.pdf Program.pdf
 • Hygienická problematika nátěrových hmot s nano- oxidem titaničitým (Vít M., Kotlík, B., Praha) Vít.pdf Vít.pdf
 • Aktuální změny v tabulce BET (novelizovaná vyhláška č. 432/2003 Sb. (Mráz J., Praha) Mráz.pdf Mráz-1.pdf
 • Může ve školních přírodovědných kabinetech docházet k nadlimitní expozici parám rtuti? (Waldman M., Grohová S., Praha) Waldman.pdf Waldman.pdf
 • Kde všude platí hygienické limity pro pracovní prostředí? (Kotlík B., Kazmarová H., Praha) Kotlík.pdf Kotlík.pdf
 • Novinky a zajímavosti z 9. Mezinárodního symposia o biologickém monitorování v pracovním a životním prostředí (Mráz J., Praha) Mráz-2.pdf Mráz-2.pdf
 • Chemická derivatizace s alkyl-chlorformiáty a jejich využití v hygieně Černá.pdf Černá.pdf

37. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce 19. 6. 2013

 • Program.pdf Program.pdf
 • Informace o přípravě „MSD direktivy“ (Urban P., Praha) Urban.pdf Urban.pdf
 • Optimalizace snímání maximální svalové síly (Hlávková J., Hrubcová E., Míšková I., Slámová A., Tuček M., Ouvín M., Praha) Hlávková.pdf Hlávková.pdf
 • Hodnocení ergonomických rizik dle ergonomických checklistů a autorizovaného posouzení ergonomie pracovního místa – srovnání (H. Lehocká, Ostrava) Lehocká.pdf Lehocká.pdf
 • Hodnocení rizik fyzické zátěže pracovníků dřevozpracujícího průmyslu (Vajdová V., Pektor R., Zlín )
  Pektor.pdf Pektor.pdf
 • Lokální svalová zátěž u poštovních doručovatelů (Hrubcová E., Hlávková J., Praha)
  Hrubcová.pdf Hrubcová.pdf
 • Spolupráce fyziologické laboratoře a podniku v prevenci ergonomických rizik (Močigemba J., Lehocká H., Petrželka D., Ostrava)
 • Současný stav ergonomických standardů ve výrobě z pohledu požadavků nové legislativy v pracovně lékařských službách (Šoltys L., Liberec) Šoltys.pdf Šoltys.pdf
 • Posuzování NzP dolních končetin – kazuistika (Vorderwinkler A., Ústí nad Labem)
 • Bederní algický syndrom – diferenciálnídiagnostika (Bartoš M., Škoda Auto, a.s.)
  Bartoš.pdf Bartoš.pdf

28. Teisingerův den průmyslové toxikologie 11. 6. 2013

 • Program.pdf Program.pdf
 • Nanotechnology Revolutionizing Occupational and Environmental Health (Feitshans I.L., Lausanne)
  Feitshans.pdf Feitshans.pdfFeitshans_handout.pdf Feitshans_handout.pdf (318,03 KB)
 • Poučení ze série otrav methanolem v roce 2012 (Pelclová D., Zakharov S., Navrátil T., Petrik V., Fenclová Z., Praha) Pelclova_1.pdf Pelclová_1.pdf
 • Následky otrav methanolem za půl roku po intoxikaci: první výsledky prospektivní studie (Zakharov S., Praha) Zakharov.pdf Zakharov.pdf
 • Akutní intoxikace oxidem uhličitým. Kazuistika nemoci z povolání (Eichlerová A., Pardubice) Eichlerova.pdf Eichlerová.pdf
 • V (utajené) hlavní roli ozón (Boušová K., Kučera I., Flídrová P., Hradec Králové)
  Boušová.pdf Boušová.pdf
 • Dráždivé a korozivní látky – kazuistiky v dotazech Toxikologického informačního střediska (Mrázová K., Praha) Mrázová.pdf Mrázová.pdf
 • Nálezy ve vydechovaném vzduchu a v moči osob s profesní expozicí nanoTiO2 (Pelclová D., Fenclová Z., Vlčková Š., Navrátil T., Kuzma M., Kačer P., Praha) Pelclová_2.pdf Pelclová_2.pdf
 • Degradační produkty proteinových aduktů v moči jako nový typ biomarkerů v toxikologii (Mráz J., Linhart I., Hanzlíková I., Dušková Š., Dabrowská L., Praha) Mráz.pdf Mráz.pdf

 

50. Konzultační den: Pracovní lékařství a hygiena práce

17. dubna 2013

 • Program.pdf Program
 • Pracovní lékařství v mezinárodním kontextu (Tuček M., předseda Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP)
 • Profesionální onemocnění hlášená v roce 2012 ve vazbě na kategorizaci prací (Kučera I., KHS Královehradeckého kraje)
 • Další směřování kategorizace prací (Hlaváč P., KHS Královehradeckého kraje)
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2012 (Fenclová Z., Urban P., SZÚ a Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze)
  Fenclova Fenclova
 • Vývoj metodiky určení profesního podílu přetěžování na vzniku postižení bederní páteře (Nakládalová M., Klinika pracovního lékařství LF UP a FN Olomouc) Nakládalová Nakládalová
 • Pracovnělékařské služby – současná legislativa (Sixtová A., MZ)
  Sixtova Sixtova
 • Národní registr nemocí z povolání v rámci projektu eREG (Žofka J., ÚZIS)
  Zofka.pdf Zofka.pdf

 

49. Konzultační den: Perspektivy podpory zdraví na pracovišti a současné výsledky v činnosti SZÚ 13. prosince 2012

 • Program_121213.pdf Program
 • Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti (Kožená L., SZÚ) Kožená-1 Kožená-1
 • Podniky podporující zdraví v roce 2012
  • Podpora zdraví a psychosociálního prostředí na pracovišti ve společnosti Ferring-Léčiva, a.s. (Salačová-Svobodová H., Ferring-Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy) Salačová_Svobodová Salačová_Svobodová
  • Podpora zdraví a prevence poškození zdraví z práce ve společnosti Johnson Controls Automobilové součástk, k.s. (Doležal P., Johnson Controls, a.s., Česká Lípa) Doležal Doležal
  • Podpora zdraví a psychosociálního prostředí na pracovišti ve společnosti Nestrlé Česko, s.r.o. (Geisler N., Vlčková T., Nestlé Česko, s.r.o., Praha) Geisle Geisler
  • Podpora zdraví a psychosociálního prostředí na pracovišti školy ZŠ Vsetín Luh (Kořenek P., ZŠ Vsetín Luh) Kořenek Kořenek
 • Průběh a výsledky evropské kampaně "Psychosociální rizika na pracovišti" v ČR (kampaň SLIC - Evropský výbor vedoucích inspektorů práce)
  • Psychosociální rizika na pracovišti v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb a sektoru hotelů, restaurací a cateringu (Hacklová R., SZÚ) Hacklová Hacklová
  • Závěry kulatého stolu k průběhu české kampaně SLIC (Kožená L., SZÚ) Kožená-2 Kožená-2
  • Využití metodiky v dalším šetření podmínek na pracovišti - Pivovary a další možnosti (Lipšová V., SZÚ) Lipšová Lipšová

 

48. Konzultační den: Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti 15. 11. 2012

 • Program Program
 • Novela nařízení REACH (Fuchs, A., SZÚ) Fuchs_1 Fuchs_1
 • Novela nařízení CPL (Trávníčková, Z., SZÚ) Trávníčková_1 Trávníčková_1
 • Nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních příápravků na trh a jejich používání (Kučera, T., MZ) Kučera Kučera
 • Novely zákona č. 326/2004 Sb. (Trávníčková, Z., SZÚ) Trávníčková_2 Trávníčková_2
 • Letecká aplikace přípravků na ochranu rostlin (Trávníčková, Z., SZÚ) Trávníčková_3 Trávníčková_3
 • Informace o registrovaných látkách v ECHA (Fuchs, A., SZÚ) Fuchs_2 Fuchs_2
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a návrh další novely (Hornychová, M., SZÚ) Hornychová_1 Hornychová_1
 • Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat - sekce pro přípravky na ochranu rostlin - rezidua pesticidů (Krpešová, N., SZÚ) Krpešová Krpešová
 • EFSA - expertní pracovní skupina pro pesticidy - mikroorganismy (Skácel, P., SZÚ) Skácel Skácel
 • Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickýám činitelům při práci  - SCOEL (Hornychová, M., SZÚ) Hornychová_2 Hornychová_2
 • Odborný meeting zástupaců příslušnáých orgánů členských států - biocidy (Mikoláš, J., SZÚ) Mikoláš Mikoláš
 • Problematika nanomateriálů z pohledu nadnárodních předpisů a norem (Křečková, V., SZÚ) Křečková Křečková
 • Reklasifikace a doklasifikace závazně klasifikovaných chemických látek (Fuchs, A., SZÚ) Fuchs_3 Fuchs_3
 • Ohlédnutí za činnností Oddělení chemické bezpečnosti SZÚ v čase (Dlouhá, B., SZÚ) Dlouhá Dlouhá

 

35. Den průmyslové neurologie a neurotoxikologie, 10. října 2012

 • Program Program
 • Diabetická neuropatie (Ambler, Z., Plzeň) Ambler Ambler
 • Chemické škodliviny a nervový systém (Šalandová, J., Eichlerová, A., Kovařík, J., Pardubice) Šalandová Šalandová
 • Akutní profesionální intoxikace vzniklá v atmosféře s nadbytkem CO2. Kazuistika. (Eichlerová, A., Ehler, E., Kovařík, J., Pardubice) Eichlerová Eichlerová
 • Profesionální léze n. ulnaris - kuliči skla. (Ehler, E., Kovařík, J., Eichlerová, A., Šalandová, J., Pardubice) Ehler Ehler
 • Co nového jsme se dozvěděli o metylalkoholu v září 2012 (Pelclová, D., Zakharov, S., Praha) Pelclová Pelclová
 • Klinická toxinologie neuroaktivních složek hadích jedů (Valenta, J., Praha)
  Valenta Valenta
 • Neurotoxikologie nových "legálních rekreačních drog" ze skupiny ampatogenu/entaktogenů a disociativ (Zakharov, S., Praha) Zakharov Zakharov
 • První zkušenosti s metodickým opatřením k poškození loketního nervu v lokti (Ridzoň, P., Praha, Nakládalová, M., Olomouc, Machartová, V., Plzeň) Ridzoň Ridzoň
 • Příprava návrhu metodiky posuzování onemocnění bederní páteře jako nemoci z povolání (Nakládalová, M., Olomouc, Hlávková, J., Urban, P., Praha) Nakládalová Nakládalová Video-1 (31,09 MBVideo-2 (72,36 MB)
 • Biomechanické metody k hodnocení zátěže bederní páteře s využitím programu Tecnomatix Jack (Gaďourek, P., Praha) Gaďourek Gaďourek
 • Systémová enzymoterapie v léčbě syndromu karpálního tunelu - dosavadní zkušenosti (Honzíková, M., Nakládalová, M., Olomouc) Honzíková Honzíková

Konzultační den Nanomateriály a nanotechnologie z pohledu hygieny práce, dne 20. září 2012

 • Program Program
 • Nanomateriály a hygiena práce: co nového v ČR a ve světě? (Mráz J., SZÚ Praha) Mraz_1 Mráz_1
 • Zkušenosti s měřením nanočástic ve venkovním a pracovním prostředí (Lach K.,
  Mička V., ZÚ Ostrava) Lach Lach
 • Kovy s teflonovými povlaky – skryté riziko inhalačních intoxikací (Waldman M.,
  Aganov P., Grohová S., SZÚ Praha a ÚVZÚ Praha) Waldman Waldman
 • Biologické monitorování expozice 2-ethoxyethanolu (Šperlingová I., Dabrowská L.,
  Stránský V., Dušková Š., Tvrdíková M., SZÚ Praha) Šperlingová Šperlingová
 • Přípravky na ochranu rostlin – podíl KHS na zajištění odborné způsobilosti
  (Trávníčková Z., SZÚ Praha) Trávníčková Trávníčková
 • Případová studie – provozní měření aerosolových nanočástic (Ždímal V., Schwarz J., Ziková N., Pusman J., Ústav chemických procesů AV ČR Praha) Ždímal Ždímal
 • Využití kondenzátu vydechovaného vzduchu v pracovním lékařství (Pelclová D.,
  Fenclová Z., Vlčková Š., Lebedová J., Klusáčková P., Syslová K., Kuzma M., Kačer P., Klinika pracovního lékařství VFN Praha, MBÚ AV ČR Praha, VŠCHT Praha)
  Pelclová Pelclová
 • Nový typ notace v tabulce hygienických limitů PEL a NPK-P (Mráz J., Frantík E.,
  SZÚ Praha) Mraz_2 Mráz_2
 • Činnosti a nabídka služeb oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na
  pracovištích, SZÚ Praha (Dušková Š., Grohová S., SZÚ Praha) Dušková Dušková

Seminář k metodice provádění úkolu Hlavního hygienika v oblasti ergonomie pracovišť a pracovních míst u prací montážního charakteru zejména v elektrotechnickém a automobilovém průmyslu, dne 13. září 2012

36. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce, dne 13. června 2012

 • Program.pdf Program.pdf
 • Mathauserová Z. (SZÚ): Novelizace NV 361/2007 Sb. - mikroklima a větrání Mathauserová.pdf Mathauserová.pdf (1,63 MB)
 • Hlávková J. (SZÚ): Novelizace legislativy z pohledu fyziologie práce
 • Lehocká H., Straková V., Bednářová E., Močigemba J. (Ostrava): Je u klinických diagnóz dostačující posouzení pracovních poloh k vyslovení závěru o přetěžování pohybového aparátu? Lehocka.pdf Lehocká.pdf (123,59 KB) Močigemba.pdf Močigemba.pdf (274,46 KB) Bednářová.pdf Bednářová.pdf (449,80 KB)
 • Šoltys J., Fajfrová S.: Definice kritických míst pracovních operací a snižování lokální svalové zátěže
 • Tuček M., Ballegaard S. (Praha): Psychická zátěž a citlivost na bolest působenou tlakem Tuček.pdf Tuček.pdf (581,25 KB)
 • Hacklová R.: Psychosociální zátěž u zdravotních sester na dětských odděleních Hacklová.pdf Hacklová.pdf (127,47 KB)
 • Hlávková J., Fílová S. (SZÚ): Onemocnění páteře jako nemoc z povolání
 • Gaďourek P., Lebeda T. (GETA s.r.o.): Příklady použití simulačního programu Tecnomatix Jack při optimalizaci pracovního prostředí a pracovní zátěže Gaďourek.pdf Gaďourek.pdf (1,54 MB)

27. Teisingerův den průmyslové toxikologie, dne 7. června 2012

 • Program.pdf Program.pdf
 • Soteriades E. S. (Boston): Environmental Contamination of the Oncology Clinic with Cytotoxic Drugs Soteriades.pdf Soteriades.pdf
 • Tuček M. (Praha): Návykové látky a bezpečnost v dopravě Tucek.pdf Tuček.pdf
 • Pelclová D., Zakharov S., Holá M., Vlček K. (Praha): Nehodys inhalací dráždivých a toxických látek Pelclova.pdf Pelclová.pdf
 • Zakharov S. (Praha): Dětské sebevražedné pokusy v dotazech Toxikologického informačního střediska v posledních 5 letech Zakharov.pdf Zakharov.pdf
 • Mrázová K. (Praha): Čistící prostředky v domácnosti v dotazech Toxikologického informačního střediska Mrazova.pdf Mrázová.pdf
 • Linhart I. (Praha): Tři isomerní vinylfenylmerkapturové kyseliny jako nové metabolity styrenu a indikátory jeho metabolické aktivace na styren-3,4- a styren-2,3-oxid Linhart.pdf Linhart.pdf
 • Hornychová M., Trávníčková Z. (Praha): Nevyřešené otázky týkající se nakládání s chemickými látkami a přípravky (§ 44a zákona č. 258/2000 Sb.) Trávníčková.pdf Trávníčková.pdf
 • Tichý M., Rucki M. (Praha): Toxicita solí vzácných zemin Rucki.pdf Rucki.pdf
 • Mráz J. (Praha): Toxikologické vlastnosti nanotrubiček a nanovláken Mráz.pdf Mráz.pdf

Konzultační den Informační systémy v pracovním lékařství, dne 19. 4. 2012

 • Program.pdf Program.pdf
 • Profesionální onemocnění hlášená v r. 2011 ve vazbě na kategorizaci prací (MUDr. I. Kučera, Ph.D., KHS Královéhradeckého kraje)
 • Další směřování kategorizace prací (Ing. P. Hlaváč a MUDr. I. Kučera, Ph.D., KHS Královéhradeckého kraje)
 • Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii (doc. MUDr. P. Urban, CSc., SZÚ) Urban.pdf Urban.pdf
 • Národní registr nemocí z povolání v rámci projektu eREG (Mgr. J. Žofka, ÚZIS Praha) Žofka.pdf Žofka.pdf
 • Elektronické informační systémy v činnosti Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství VFN (MUDr. S. Zakharov, CSc., VFN v Praze, Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko) Zakharov.pdf Zakharov.pdf
 • Kategorizace prací ve zdravotnictví – využití IS KaPr (MUDr. J. Šamánek, SZÚ ) Šamánek.pdf Šamánek.pdf
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2011 (MUDr. Z. Fenclová, CSc., SZÚ a VFN v Praze, Klinika nemocí z povolání) Fenclová.pdf Fenclová.pdf

Konzultační den Azbest - prevence a minimalizace rizik, dne 15. 3. 2012

 • Program.pdf Program.pdf (104,00 KB)
 • Výskyt a škodlivost azbestu (Ing. Z. Guschlová, PhD., Foster Bohemia, s.r.o.)
 • Azbest a jeho účinky na zdraví (MUDr. B. Dlouhá, SZÚ) Dlouha.pdf Dlouhá.pdf
 • Principy hodnocení zdravotního rizika u látek s karcinogenními účinky (MUDr. Z. Šmerhovský, PhD., SZÚ) Smerhovsky.pdf Šmerhovský.pdf
 • Identifikace a kvantifikace azbestu (Ing. P. Homola, ZÚ Hradec Králové) Homola.pdf Homola.pdf
 • Průzkum azbestu (Ing. Z. Guschlová, PhD., Foster Bohemia, s.r.o.)
 • Azbest ve školských zařízeních (RNDr. B. Kotlík, PhD., SZÚ) Kotlík.pdf Kotlík.pdf
 • Sanace azbestu v ČR a Eu (Ing. Z. Guschlová, PhD., Foster Bohemia, s.r.o.)
 • Legislativní řešení problematiky azbestu v ČR (Ing. Z. Guschlová, PhD., Foster Bohemia, s.r.o.)

 

Konzultační den Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti, 10. 11. 2011

 • Program.pdf Program.pdf
 • Novinky v české a evropské legislativě Hornychová.pdf Hornychová-1.pdf
 • Úkoly hygienické služby s ohledem na chemické látky a směsi Vít.pdf Vít.pdf
 • Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Malinová.pdf Malinová.pdf
 • Kontrolní činnost podle chemického zákona ve vazbě na spolupráci s ostatními orgány státní správy (Vala, SUIP)
 • Spolupráce celní správy při dovozu a vývozu zboží v oblasti CHLaP s orgány dozoru nad trhem Šafra.pdf Šafra.pdf
 • Činnosti Státní rostlinolékařské správy při kontrole přípravků na ochranu rostlin Blažková.pdf Blažková.pdf
 • Nová vyhláška MPO nahrazující vyhlášku č. 232/2004 Sb. Lehoczká.pdf Lehoczká.pdf
 • Co může hygienik najít v bezpečnostním listu pro výkon dozoru Fuchs.pdf Fuchs-1.pdf
 • Novela zákona č. 120/2002 Sb., návrh vyhlášky o seznamech účinných látek a databáze CHLaP Kučera.pdf Kučera.pdf
 • Návrh novely §44a+44b zákona č. 258/2000 Sb. s ohledem na nařízení CLP Trávníčková-1.pdf Trávníčková-1.pdf
 • Problematika odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin Trávníčková_2.pdf Trávníčková-2.pdf
 • PEL a NPK-P v novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a práce SCOEL Hornychová-2.pdf Hornychová-2.pdf
 • Které databáze mohou hygienici při svém dozoru nad chemickými látkami použít? Fuchs-2.pdf Fuchs-2.pdf

 

Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti ve velkých i malých podnicích, 15. 9. 2011

 • Program Program
 • Zakončení kampaně Duševní zdraví na pracovišti (Berlín 2011) - doporučené postupy dobré praxe Kozena.pdf Kozena.pdf
 • Podnik s péčí o duševní zdraví zaměstnanců - Krajský úřad kraje Vysočina - organizace územní samosprávy Mertlova.pdf Mertlova.pdf
 • ELLA-CS, s.r.o., výroba zdravotnických prostředků Tilhon.pps Tilhon.pps
 • Siemens, s.r.o., odštěp. závod Elektromotory Frenštát, výroba elektrických strojů Svehla.pdf Svehla.pdf
 • ExxonMobil BSC Czechia, s.r.o., administrativní podpora podnikání
 • AGC Flat Glass Czech, a.s., výroba plochého sklad a jeho aplikací Sehnal.pdf Sehnal.pdf
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., telekomunikační a ICT služby
 • Zdraví populace a podpora zdraví na pracovišti Lipsova.pdf Lipsova.pdf
 • Psychosociální rizika na pracovišti - evropská kampaň SLIC 2012 Kozena_Lipsova.pdf Kozena_Lipsova.pdf

 

Konzultační den Nanomateriály a nanotechnologie z pohledu hygieny práce
Monitorování expozice chemickým látkám na pracovištích, 21. 6. 2011

 • Program.pdf Program.pdf
 • Možnosti předcházení poškození zdraví v důsledku expozice nanomateriálům Lesovsky.pdf Lesovsky.pdf
 • Využití nanomateriálů ve vybraných průmyslových odvětvích Grohova Grohova
 • Kdy se dočkáme hygienických limitů pro nanomateriály? Mraz_1 Mraz_1
 • Od ovzduší pracovního prostředí k ovzduší pobytových místností Krajak.pdf Krajak.pdf
 • Prof. Věra Thomas a komise pro biologické limity BEI ACGIH Mraz_2 Mraz_2
 • Monitorování expozice cyklohexanonu při kompletaci žárovek pro automobilový průmysl Waldman.pdf Waldman.pdf
 • Stanovení alkoxyoctových kyselin v moči metodou GC-MS s využitím technik head-space a SPME. V. StránskýStransky Stransky
 • Méně obvyklé biologické expoziční texty Duskova.pdf Duskova.pdf

 

Konzultační den fyziologie a psychologie práce,19 . 5. 2011

 • Program.pdf Program.pdf
 • Novela Metodického návodu k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování NzP. A. Sixtová
 • Kategorizace prací ve zdravotnictví Hlavkova.pdf Hlavkova.pdf
 • Zdravotníci - přehled hlášených nemocí z povolání z přetěžování a z vibrací v letech 1996-2010 Fenclova.pdf Fenclova.pdf
 • Prevence a náprava zdravotních problémů z práce s počítačem (on-line). V. Botlíková
 • Fyziologická problematika ruční výroby zdravotnických setů. V. Vajdová
 • Psychická pracovní zátěž u zdravotníků pohledem klinického psychologa. J. Procházková
 • Nové metody hodnocení pracovních rizik ve zdravotnictví. J. Hlávková

Konzultační den Fyzikální faktory pracovního prostředí, 21. 4. 2011

 • Program Program
 • Hygienické parametry kolejových vozidel Hollerová Hollerová
 • Hygienické požadavky na kvalitu vnitřního prostředí budov Mathauserová Mathauserová
 • Radonový program - naučná stezka Jáchymov Lajčíková Lajčíková
 • Návrh na úpravu hygienických limitů přenášených na člověka v rámci novely nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Jandak Jandak
 • Nová evropská legislativa v oblasti expozice nízkofrekvenčnímu elektromagnetickému poli Jelínek Jelínek

 

Konzultační den Pracovní lékařství a hygiena práce, 17. 3. 2011

 • Minulost, přítomnost a budoucnost Národního zdravotního registru nemocí z povolání - 20. výročí založení Zofka Zofka
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2010 Fenclova.pdf Fenclova.pdf
 • Ohlédnutí k 10. výročí založení Registru kategorizace prací (Hlaváč)
 • Profesionální onemocnění hlášená v roce 2010 ve vazbě na kategorizaci prací (Kučera)
 • Faktory individuální vnímavosti v genotoxicitě a karcinogenitě xenobiotik (Vodička)
 • Otázky adaptace či populační selekce Vodickova Vodickova

Konzultační den Problematika chemické bezpečnosti, 18. 11. 2010

 • Program Program (61,26 KB)
 • Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti Hornychová Hornychová (333,47 KB)
 • Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví Trávničková Trávničková (246,26 KB)
 • Připravované a nově vydané české právní předpisy vztahující se k chemické bezpečnosti Fuchs, Černá, Kučera Fuchs, Černá, Kučera (339,24 KB)
 • Hodnocení rizika chemických látek v ECHA Rucki Rucki (42,13 KB)
 • Dozor nad uváděním biocidních přípravků na trh, novinky v biocidní legislativě Kučera Kučera (120,69 KB)
  příloha: Systém uvádění biocidních přípravků na trh podle zákona č. 120/2002 Sb. Systém uvádění biocidních přípravků na trh podle zákona č. 120/2002 Sb. (105,50 KB)
 • Kontrolní činnost KHS k povoleným biocidům Mikoláš Mikoláš (107,68 KB)
 • Hodnocení akutní toxicity účinných látek a přípravků Jeřicha Jeřicha (147,22 KB)
 • Hodnocení dlouhodobé toxicity účinných látek a přípravků Skácel Skácel (107,62 KB)
 • Hodnocení expozice osob při registraci (povolování) přípravků Neufussová, Jareš Neufussová, Jareš (445,98 KB)
 • Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Pepperný Pepperný (112,94 KB)
 • Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat – rezidua pesticidů (SCFCHAH) Krpešová Krpešová (262,98 KB)

Konzultační den Monitorování expozice chemickým látkám na pracovišti, 21. 10. 2010

 • Program Program.pdf Program.pdf
 • Mička V.: Poznatky z mezinárodní aerosolové konference IAC 2010: současný stav poznání v hodnocení zdravotního rizika nanočástic Mička.pdf Mička.pdf
 • Kotlík B. aj.: Zkušenosti s měřením sub-μm částic na specifických pracovištích Kotlík.pdf Kotlík.pdf
 • Ždímal V. aj.: Detqailní měření filtrační účinnolsti materiálu respirační roušky v závislosti na velikosti částic Ždímal.pdf Ždímal.pdf
 • Pazdziora E. aj.: Antibakteriální a antiprotozoární účinky nanočástic Zn2+, Cu2+ a Ag+ interkalovaných ve fylosilikátech Pazdziora.pdf Pazdziora.pdf
 • Hornychová M.: Novinky v tvorbě limitů PEL Hornychová.pdf Hornychová.pdf
 • Kučera I.: Inhalační a dermální expozice toluendiisokyanátu (TDI) Kučera.pdf Kučera.pdf
 • Pavlosek J.: Zkušenosti s využitím pasivních dozimetrů Radiello Pavlosek.pdf Pavlosek.pdf
 • Waldman M. aj.: Páry 2-butoxyethanolu ve zkušebně hliníkových výkovků: srovnání analýz vdechovaného vzduchu a moči exponovaných osob Waldman.pdf Waldman.pdf
 • Stránský V. aj.: Expozice rozkladným průduktům vulkanizačního činidla dikumylperoxidu Stránský.pdf Stránský.pdf
 • Mráz J. aj.: Cysteinové adukty globinu jako potenciální biomarkery expozice styrenu Mráz.pdf Mráz.pdf

 

Konzultační den hygieny děti a mladistvých, 7. 10.  2010

 • Dlouhá: Problematika ochrany zdraví mladistvých v přípravě na povolání Dlouhá Dlouhá (157,58 KB)
 • Hlávková: Práce mladistvých z pohledu ergonomie a fyziologie práce Hlávková Hlávková (1,55 MB)
 • Kuklová: Posuzování zdravotní způsobilosti k přípravě na povolání Kuklová Kuklová (157,58 KB)

 

Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti, 16. 9. 2010

 • Program Program.pdf Program.pdf
 • Kožená L.: Průběh evropské kampaně Duševní zdraví a pohoda na pracovišti v Evropě a v ČR Kožená.pdf Kožená.pdf
 • Lipšová V.: Poznatky z průběhu soutěže Podnik podporující zdraví 2005-2010 Lipšová.pdf Lipšová.pdf
 • Váňová M., Suková M.: Podpora zdraví ve společnosti Danone, s.r.o. Váňová.pdf Váňová.pdf
 • Šoltys L., Pidrman P.: Podpora zdraví u výrobce brzdových posilovačů, společnost Continental Teves Šoltys.pdf Šoltys.pdf
 • Pavlíčková K.: Program systémové podpory zdraví v podniku Kovohutě Příbram Pavlíčková.pdf Pavlíčková.pdf
 • Svobodová L.: Svět práce a kvalita života Svobodová.pdf Svobodová.pdf
 • Hůlek J.: Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Hůlek.pdf Hůlek.pdf

 

Benův den fyziologie práce, 16. 6. 2010

 • ProgramProgram.pdf Program.pdf
 • Hlávková J.: Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. z pohledu fyziologie práceHlavkova.pdf Hlavkova.pdf
 • Fenclová Z., Urban P.: Přehled a trendy vývoje hlášených nemocí z přetěžování horních končetinv ČR za posledních 5 letFenclova.pdf Fenclova.pdf
 • Máslová V., Schusterová B.: Možnosti kompenzačních cviků u léze n. ulnaris v oblasti lokteMaslova.pdf Maslova.pdf
 • Illéš T., Jirák Z., Lehocká H.: Posuzování pracovně tepelné zátěže - srovnání výpočtové metody a metody měření fyziologické odezvy organismuIlles.pdf Illes.pdf
 • Auerbachová E., Pektor R.: Pekárenská výroba z pohledu fyziologa práceAuerbachova.pdf Auerbachova.pdf
 • Blažková V.: Posouzení pracovní zátěže dle doby jízdního výkonu u strojvedoucích metraBlazkova.pdf Blazkova.pdf
 • Lebeda T., Gaďourek P.: Praktické ukázky použití softwaru JAcK v pracovním lékařstvíjacki.pdf jack.pdf

Teisingerův den průmyslové toxikologie, 10. 6. 2010

 • ProgramTD_program.pdf TD_program.pdf
 • Greenberg M. (Drexel University): Lethal Occupational ExposuresGreenberg.pdf Greenberg.pdf
 • Rakovcová H.: Rostliny v dotazech Toxikologickému informačnímu střediskuRakovcova.pdf Rakovcova.pdf
 • Machovcová A.: Kontaktní granulomatosní cheilitida vyvolaná přecitlivělostí na amalgámMachovcova.pdf Machovcova.pdf
 • Waldman M.: Zdroje neprofesionální inhalační expozice parám rtuti
 • Geryk J.: Modely pro výpočty expozice biocidům
 • Mráz J.: Je nano-oxid titaničitý škodlivější než "běžný" oxid titaničitý?Mraz.pdf Mraz.pdf
 • Šperlingová I., Dabrowská L., Tvrdiíková M.: Hygienická problematika expozice glykoletherůmSperlingova.pdf Sperlingova.pdf
 • Stránský V., Strnadová H., Vančáková I.: Je expozice styrenu na pracovištích stále hygienicky významná?Stransky.pdf Stransky.pdf

 

Konzultační den: Fyzikální faktory pracovního prostředí, 15. 4. 2010


Konzultační den: Pracovnělékařská péče a nemoci z povolání, 18. 3. 2010

 • ProgramProgram_100318.pdf Program_100318.pdf
 • Fenclová Z.: Nemoci z povolání v ČR v roce 2009Fenclova.pdf Fenclova.pdf
 • Kuklová D.: Dopady novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, na posuzování zdravotní způsobilosti k práciKuklova.pdf Kuklova.pdf
 • Ronin M.: Sociálně ekonomické dopady pracovních úrazůRonin.pdf Ronin.pdf
 • Kabíček V.: Vývoj a dopady nemocnosti a úrazovosti u mládežeKabicek.pdf Kabicek.pdf
 • Dlouhá B.: Nemoci z povolání u osob do 30 let věkuDlouha.pdf Dlouha.pdf

 

Konzultační den: Aktuální problematika kategorizace prací, 18. 2. 2010

 • Program Program.pdf Program.pdf

 • Sixtová A.: Aktuality v hygieně práce a nemocech z povolání Sixtova.pdf Sixtova.pdf

 • Kučera I., Hlaváč P.: Projednání připomínek k Informačnímu systému kategorizace prací

 • Tuček M.: Preventivní prohlídky z pohledu Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP Tucek.pdf Tucek.pdf

 • Ptáčková A.: Zkušenosti s kategorizací prací v automobilovém závodě

 • Šamánek J.: Kategorizace prací u vybraných zravotnických profesí Samanek.pdf Samanek.pdf

 • Šmerhovský Z.: Cytostatika - úkol hlavního hygienika - výběr z odborných podkladů Smerhovsky.pdf Smerhovsky.pdf

Konzultační den - Činitelé v ochraně a podpoře zdraví na půdě podniku, 19.11.2009

 • Program program.pdf program.pdf (62,09 KB)
 • Matúsková B., Peková A.: Úloha lékaře pracovnělékařské péče v podpoře zdraví na pracovišti Matusova_kol.pdf Matusova_kol.pdf (803,80 KB)
 • Vacula M.: Ochrana a podpora zdraví v závodě Vacula.pdf Vacula.pdf (692,19 KB)
 • Rákos A.: Ochrana a podpora zdraví v závodě Rakos.pdf Rakos.pdf (662,74 KB)
 • Michalík D.: Velkoprostorové kanceláře ergonomické hodnocení v praxi Michalik.pdf Michalik.pdf (888,90 KB)
 • Kožená L.: Iniciativy v podpoře zdraví na pracovišti – splněné, probíhající, nadcházející Kozena.pdf Kozena.pdf (488,39 KB)

Konzultační den - Novinky v oboru fyziologie a psychologie práce, 15. 10. 2009

 • Program Program.pdf Program.pdf (130,10 KB)
 • Hlávková J.: Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. z pohledu fyziologie práce Hlavkova.pdf Hlavkova.pdf (615,39 KB)
 • Urban P., Hlávková J.: Příprava nové direktivy EU pro oblast muskuloskeletálních onemocnění Hlavkova_Urban.pdf Hlavkova_Urban.pdf (821,44 KB)
 • Straková V., Lehocká H.: Podíl nepřijatelných pracovních poloh na vzniku nemocí z povolání Strakova_Lehocka.pdf Strakova_Lehocka.pdf (1,94 MB)

32. Den průmyslové neurologie - 14. 10. 2009

 • RAKOVCOVÁ H.: Problematika akutních otrav z pohledu TIS – vývojové trendy a charakteristické rysy konzultovaných případů Rakovcova Rakovcova (8,76 MB)
 • EHLER E.: Toxické neuropatie Ehler Ehler (1,06 MB)
 • URBAN P. : Chronická toxická encefalopatie způsobená organickými rozpouštědly. Pokus o mezinárodní standardizaci diagnostikyUrban.pdf Urban.pdf
 • RIDZOŇ P.: Repetitive strain injury zápěstí z pohledu neurologa Ridzon Ridzon (253,94 KB)
 • MATULOVÁ H., BOUŠOVÁ K.: Profesionální úžinové syndromy u pracovníků v riziku vibrací v posledních 5 letech v Královéhradeckém kraji Matulova Matulova (1,64 MB)
 • FABER J. : Simultánní záznam elektrické a metabolické aktivity mozku během fyziologických a psychologických testů u zdravých osob Faber Faber (3,19 MB)
 • KUKLOVÁ D. : Posuzování zdravotní způsobilosti k práci v praxi neurologa Kuklova Kuklova (290,41 KB)
 • HONZÍKOVÁ M.: Využití systémové enzymoterapie v léčbě profesních poruch pohybového aparátu Honzikova Honzikova (1,34 MB)
 • ZLÁMAL A.: Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? Zlamal Zlamal (115,33 KB)
 • BARTOŠOVÁ K.: Lymfoterapeutická léčba nemocí z chronického přetížení Bartosova Bartosova (1,59 MB)

Konzultační den - Hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích, 17.  9.  2009

 • Program  09_zari_KDmraz_090917_program.pdf program.pdf (67,41 KB)
 • Mráz J.: Vyráběné nanomateriály: vlastnosti, účinky ...Mráz.pdf Mráz.pdf (192,60 KB)
 • Görner P.: Měření  expozice nanočásticím v pracovním prostředí Görner.pdf Görner.pdf (10,89 MB)
 • Hornychová M.: Nanomateriály z hlediska ochrany zdraví...Hornychová.pdf Hornychová.pdf (120,73 KB)
 • Waldman M.: Hladiny par rtuti ve skrytě kontaminovaných prostorách Waldman.pdf Waldman.pdf (117,08 KB)
 • Krýsl S.: Trichloramin v ovzduší bazénů Krýsl.pdf Krýsl.pdf (182,75 KB)
 • Šperlingová I.: Stanoveníkyseliny S-fenylmerkapturovév moči...Šperlingová.pdf Šperlingová.pdf (102,48 KB)
 • Syrovátka T.: Stanovení terciárních aminů v ovzduší pracovišť výroby...Syrovátka.pdf Syrovátka.pdf (151,82 KB)
 • Bílková K.: Stanovení benzenu v benzínech pro posouzení rizika ...Bílková.pdf Bílková.pdf (88,39 KB)

Konzultační den - Cytostatika, systémy REGEX a KaPr, 9. 9. 2009

 • Program program.pdf program.pdf (159,70 KB)
 • Šmerhovský Z.: Profesionální expozice cytostatikům Smerhovsky.pdf Smerhovsky.pdf (329,70 KB)
 • Kučera I.: Implementace systému REGEX do IS KaPr. Kucera.pdf Kucera.pdf (762,30 KB)
 • Hlaváč P.: Úpravy IS KaPr Hlavac.pdf Hlavac.pdf (8,98 MB)

Benův den - 16. 6. 2009

 • Program_Benuv_den_09 Program_Benuv_den_09 (201,54 KB)
 • Vacek J.: Diskopatie a práce Vacek Vacek (2,24 MB)
 • Jeřábek J.: Fibromyalgie a pracovní podmínky Jerabek Jerabek (1,59 MB)
 • Pelclová D: Nemoci pohybového aparátu v seznamech NzP evropských zemí Pelclova Pelclova (934,09 KB)
 • Nakládalová M., Landecká I.: Klinická kritéria pro uznávání NzP z přetěžování horních končetin Nakladalova a kol. Nakladalova a kol. (729,73 KB)
 • Lehocká H.: Využití ergonomických checklistů v pracovním lékařství Lehocka a kol. Lehocka a kol. (1,23 MB)
 • Šoltys L., Fafrová K.: Využití metody REBA v prevenci pohybového aparátu Soltys Soltys (754,06 KB)
 • Michalík D.: Velkoplošné kanceláře v praxi Michalik Michalik (1,38 MB)

 

Konzultační den - Pracovnělékařská péče - 16. 4. 2009

 

 • Program Program (151,80 KB)
 • Národní akční program 2009 - 2010 Národní akční program 2009 - 2010 (197,37 KB)
 • Národní akční program bezpečnosti a ochrany...Bělohlávková Bělohlávková (370,92 KB)
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2008 Fenclová Fenclová (161,58 KB)
 • Zdravotní způsobilost k práci Tuček Tuček (1,14 MB)
 • Problematika drog v pracovnělékařské péči Šplíchalová Šplíchalová (139,49 KB)
 • Péče o zdraví zaměstnanců společnosti PRE Bek Bek (2,93 MB)
 • Závodní preventivní péče v závodě na výrobu autodoplňků Šebová Šebová (253,94 KB)
 • Zdravotnictví, veřejné zdravotnictví a pracovně ... Jeřábek Jeřábek (749,90 KB)

Konzultační den - Fyzikální faktory pracovního prostředí - 19. 3. 2009

 • Program Program (61,16 KB)
 • Kuazalita v observačním výzkumu Aktuality Šmerhovský (145 KB)
 • Čisté prostory ve zdravotnictví Mathauserová Mathauserová (2,09 MB)
 • UV záření, expozice, ochrana a ČSN Lajčíkova Lajčíkova (144,22 KB)
 • Denní osvětlení a ČSN Kaňka Kaňka (209,43 KB)
 • Některé nové poznatky o podstatě tzv.elektromag. hypersenzitivityUrban_web.pdf Urban.pdf
 • Nové poznatky o vlivu elektromagnetických polí Pekárek Pekárek (1,11 MB)
 • Expozice elektromag.polím v okolí vysílačů nových technologií Buchar Buchar (658,96 KB)

Konzultační den - Kategorizace prací a Informační systém kategorizace prací - 19. 2. 2009

 • Program Program (61,46 KB)
 • Aktuality v hygieně práce a nemocech z povolání Aktuality Sixtová (206,32 KB)
 • Kategorizace prací s cytostatiky Forysová Forysová (462,13 KB)
 • Kategorizace prací a nemoci z povolání ve zdravotnictví Dlouhá Dlouhá (200,88 KB)
 • Kategorizace prací z hlediska prachu Hollerová Hollerová (1,19 MB)
 • Rizikový faktor hluku a vibrace Jandák Jandák (381,45 KB)
 • Kategorizace prací s chem.látkami a biologickými činiteli Šamánek Šamánek (153,63 KB)
 • Hodnocení kauzality v observačním výzkumu Šmerhovský Šmerhovský (91,48 KB)

Konzultační den: Vybrané postupy hodnocení expozice neionizujícímu záření - 25.11.2008

 • Program Program (25,73 KB)
 • Metodika výpočtu expozice v bezprostředním okolí základnových stanic Metodika Metodika (1,82 MB)

 • Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén RF RF (2,24 MB)

 • Hodnocení expozice v okolí přístrojů IPL  Buchar Buchar (303,52 KB)

 • Lasery a přístroje IPL v praxi hygienické služby Vachova Vachova (170,84 KB)

25. konzultační den: Novinky v legislativě týkající se chemických látek - 20.11.2008

 • 25_Program_20_11_2008 25_Program_20_11_2008 (126,23 KB)
 • Výkon dozoru podle novely chemického zákona č. 371/2008 Sb. Krýsová Krýsová (197,05 KB)

 • Informace o novele chemického zákona č. 371/2008 Sb.  Hasa Hasa (517,24 KB)

 • Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků Mikoláš Mikoláš (273,17 KB)

 • Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 - REACH Trávníčková_1 Trávníčková_1 (515,31 KB)

 • Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí - GHS Trávníčková_2 Trávníčková_2 (390,97 KB)

 • Použití věty R 65; klasifikace látek podle jejich LC50 jako zdraví škodlivé při vdechování podle dnes platných předpisů Fuchs Fuchs (353,39 KB)

24. konzultační den: Podpora zdraví na pracovišti - 16. 10. 2008

23. konzultační den Měření a hodnocení expozice vybraným chemickým škodlivinám na pracovištích - 18. 9. 2008

 • 23_Program_září_2008 23_Program_18_9_2008 (63,49 KB)
 • Příklady využití nanotechnologií v průmyslu a spotřebitelské sféře Křečková Křečková (889,91 KB)
 • Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce Hornychová Hornychová (142,45 KB)
 • Vyhodnocení dotazníkové akce Nanomateriály na pracovištích Mráz Mráz (87,79 KB)
 • Výskyt a monitorování fosfinu v tažírně legovaných monokrystalů Waldman Waldman (14,75 MB)
 • Biologické monitorování expozice glykoletherům Šperlingová Šperlingová (150,98 KB)
 • Zkušenosti se stanovením maleinanhydridu v pracovním ovzduší Krýsl Krýsl (389,64 KB)
 • Problematika měření expozice chemickým látkám v automobilovém průmyslu Lhotský Lhotský (137,57 KB)
 • Odhad koncentrace par o-kresolu v místě chemické havárie Mráz Mráz (152,43 KB)

22. konzultační den Alergeny v pracovním prostředí 17. 4. 2008

 • Program_08_04_17 Program_08_04_17 (71,78 KB)
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2007 - Fenclová Fenclová (273,74 KB)

 • Prevalence alergických onemocnění u dětí v ČR. Monitoring SZÚ - Kratenova Kratenova (393,87 KB)

 • Statistika profesionálních alergických onemocnění v ČR – Dlouha_1 Dlouha_1 (192,98 KB) a Dlouha_2 Dlouha_2 (114,63 KB)

 • Profesionální alergická onemocnění z pohledu klinika – odpovídá statistika realitě? - Hejlek Hejlek (765,02 KB)

 • Klasifikace alergenů z pohledu právních předpisů - Hornychova Hornychova (1014,92 KB)

 • Problémy související s měřením expozice senzibilizujícím látkám – Stransky a Mráz Stransky a Mráz (464,42 KB)

 • Kategorizace prací u látek se senzibilizujícími účinky a možnosti prevence – Šamánek a kol. Šamánek a kol. (214,18 KB)

21. konzultační den Fyzikální faktory práce 20. 3. 2008

20. konzultační den Fyziologie práce 21. 2. 2008

 • Program Program-unor08 Program-unor08 (122,70 KB)
 • Novela metodického opatření k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. z pohledu fyziologie práce Hlavkova Hlavkova (155,02 KB)
 • Ergonomické "checklisty"  Hlavkova_check_listy Hlavkova_check_listy (168,62 KB)
 • Nové metody v hodnocení ergonomických rizik
 • Směrnice 90/270/EHS 20_Smerhovsky_smernice_90_270_EHS_1cast.pdf Smerhovsky 1cast (75,33 KB) Smerhovsky_2cast Smerhovsky_2cast (112,51 KB)
 • Výsledky studie mezi zaměstnavateli Valeckova_vysledky Valeckova_vysledky (95,24 KB)
 • Výsledky studie mezi zaměstnavateli  Kolacia_vysledky Kolacia_vysledky (79,68 KB)
 • Statistické hodnocení vztahů mezi znalostí legislativy a situací na pracovišti  Vencalek_hodnoceni Vencalek_hodnoceni (671,93 KB)


19. konzultační den Psychická pracovní zátěž a legislativa 17. 1. 2008

Seminář Nová legislativa v ochrane zdraví pri práci 9. 1. 2008


18. konzultační den Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 s pracovním názvem REACH 15.11.2007


17. konzultační den Preventivní prohlídky 18. 10. 2007

 • 16. konzultační den Měření a hodnocení expozice chemickým látkám v pracovním prostředí 20. 9. 2007
 • 15. konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 21. 6. 2007
 • 14. konzultační den Pracovně lékařská a hygienická problematika azbestu ve stavebnictví 19. 4. 2007
 • 13. konzultační den - Psychologie práce v širších souvislostech 15. 3. 2007
 • 12. Konzultační den Fyzikální faktory jako pracovní riziko a osobní ochranné pracovní prostředky 15. 2. 2007
 • Program program.pdf program.pdf (62,09 KB)
 • další informace budou doplněny v nejbližších dnech

Nahoru