SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

Česká republika nadále zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci Evropy i světa

Ve čtvrtek 1. prosince si připomínáme Světový den boje proti AIDS. Státní zdravotní ústav k tomuto datu pravidelně zveřejňuje nejnovější statistiky týkající se HIV/AIDS v ČR. Můžeme konstatovat, že i v roce 2022 Česká republika zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy, a to jak z pohledu relativního počtu nových případů, který se pohybuje kolem 2 případů na 100 000 obyvatel, tak z pohledu kumulativního počtu HIV infekcí. Situaci letos výrazně ovlivňuje migrace v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Dobrou zprávou je, že n aprostá většina  z infikovaných uprchlíků ví o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a v ČR požádala o pokračování léčby. Infekčnost člověka je totiž při řádné léčbě minimální a přenos infekce na další jedince je u léčeného nepravděpodobný.


 

Mýtů o antibioticích je stále dost, proto Státní zdravotní ústav spouští další vlnu edukační kampaně Antibiotickarezistence.cz

„Antibiotika patří do domácí lékárničky“. „Třídenní antibiotika vyřeší obtíže, které by jinak trvaly týdny“. Tyto dvě nepravdy patří mezi nejčastější mýty o antibioticích. I proto antibiotika přestávají fungovat, bakterie se stávají vůči nim imunní. Je potřeba, aby lidé znali pravdu. Posílit znalosti veřejnosti je jedním z hlavních cílů projektu Antibiotickarezistence.cz. Kampaň Státního zdravotního ústavu startuje 18. 11. 2022. Proč právě v tento den? Protože právě 18. listopadu se koná Evropský antibiotický den.


 

Češi solí až třikrát více než by měli. Jde o zdraví, a to už od dětství, varují odborníci

Pediatři řeší u dětí významný nárůst obezity, která nese pro jejich budoucí život velké riziko závažných zdravotních komplikací. Ačkoli si mnozí nadváhu spojují především s nadměrným příjmem cukru, úzce s ní souvisí i příliš mnoho soli v naší stravě. Konzumace přesolených jídel a pochutin vede nejen u dětí k pocitu žízně. Ten pak velmi často řeší pitím slazených nápojů. Navíc děti, které si od malička zvykají na slanou chuť, následně vyžadují příliš slanou stravu i v dospělosti. Tím se roztáčí spirála solení z generace na generaci. Problém bude tématem letošního semináře odborníků České pediatrické společnosti, Jihočeské univerzity a Státního zdravotního ústavu. Koná se v Lékařském domě v Praze, 21. 11. od 14.00 hodin.  


 

Nejčastější alimentární onemocnění v ČR - deskriptivní analýza kampylobakterióz za období 2018-2021. The most common foodborne diseases in the Czech Republic - descriptive analysis of campylobacteriosis for the period 2018-2021.

Kampylobakterióza už 15 let patří spolu s varicellou a nyní i covid-19 mezi nejčastěji se vyskytující infekční onemocnění v České republice. Článek předkládá výsledky deskriptivní analýzy případů kampylobakterióz z dat nahlášených v elektronickém Informačním systému infekční nemoci v ČR za jednotlivé roky 2018–2021, celkem bylo za toto období hlášeno 81 115 případů. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2022;31(10):395-401.


 

Evropský týden testování na HIV a žloutenky nabízí zdarma anonymní testy a prodloužené pracovní doby testovacích míst

Evropský týden testování na HIV a žloutenky je celoevropská aktivita snažící se upozorňovat na problematiku HIV bez stigmatizace. Akce předchází 1. prosinci, Světovému dni boje proti AIDS. V roce 2022 se testovací týden koná v termínu od 21. do 28. listopadu a jde už o devátý ročník této celoevropské kampaně. V České republice ji koordinuje Státní zdravotní ústav a finančně podporuje ministerstvo zdravotnictví. Ve všech 14 krajích bude k dispozici celkem 82 testovacích míst, ať už v kamenných poradnách nebo při mobilním testování. Odborníci ze třiceti zúčastněných organizací a institucí nabízejí všem zájemcům o testování přes 1000 hodin svého času.


 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo přehlednou brožuru, ve které najdete odpovědi na nejčastější dotazy v souvislosti s očkováním proti onemocnění covid-19

Jen málo preventivních opatření v oblasti ochrany veřejného zdraví se totiž může porovnávat právě s přínosem očkování. Díky očkování se podařilo snížit nejen počet onemocnění, ale zejména počet případů trvalého poškození zdraví či úmrtí na nejrůznější infekční nemoci. V současné době máme k dispozici vakcíny, které zabraňují více než dvaceti život ohrožujícím nemocem a pomáhají lidem všech věkových kategorií žít delší a zdravější život. Brožuru naleznete v příloze této zprávy, nebo na připojeném odkazu na web MZČR.


 

Antibiotický týden varuje: I antibiotika v podobě kapek nebo mastí je třeba užívat zodpovědně, aby zůstala účinná pro budoucí generace

Před téměř sto lety představil Alexander Fleming světu převratný vynález – penicilin, a mnoho lidí tak rázem přestalo umírat na banální infekce. Nové antibiotikum nicméně nebylo objeveno již 50 let, a ta stávající jsou stále častěji užívána nesprávně. To přitom může vést ke vzniku antibiotické rezistence, která by znamenala  neúčinnost antibiotik pro budoucí generace pacientů. Před antibiotickou rezistencí   dlouhodobě varuje kampaň Státního zdravotního ústavu a bojuje proti ní i letošní ročník osvětové kampaně Antibiotický týden v prostředí lékáren. Zaměřuje se převážně na antibiotika lokální, která jsou často a naprosto nesprávně užívána k samoléčbě. Kampaň, která se uskuteční od 14. do 20. listopadu, upozorňuje na to, že i s tímto typem antibiotik je třeba zacházet zodpovědně .


 

Riziko zavlečení viru Ebola Súdán do zemí EU/EHP je velmi nízké – Rychlé hodnocení rizik.

Riziko zavlečení viru Ebola Súdán do zemí EU/EHP je velmi nízké – Rychlé hodnocení rizik. ECDC. 9.11.2022. Rapid Risk Assessment: Risk of Sudan virus to EU/EEA citizens considered very low.


 

Vztah mezi omega-3 indexem a hyperglykémií v závislosti na tělesné hmotnosti

V nové studii v USA řešili polynenasycenými mastnými kyselinami s dlouhým řetězcem n-3, jako je kyselina eikosapentaenová (EPA; 20:5n3) a kyselina dokosahexaenová (DHA; 22:6n3), a rizikem diabetu 2. typu. Cílem studie bylo zjistit souvislost mezi indexem omega-3 (erytrocytární EPA + DHA) a glykemickým stavem v závislosti na indexu tělesné hmotnosti (BMI).


 

Varicela (plané neštovice), situace v ČR 2012–2022

V letech 2020 a 2021 došlo vlivem protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19 ke snížení výskytu respiračních onemocnění, tedy onemocnění přenášených hlavně prostřednictvím infekčních kapének, kam patří i varicela neboli plané neštovice. Za první pololetí 2022 je naopak hlášen vyšší počet případů varicely, než je obvyklé. Text je souhrnem základních informací o onemocnění varicelou a přehledem aktuální epidemiologické situace. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2022; 31(8): 302–307.


 

Výroční zpráva o výskytu a šíření HIV-AIDS v ČR v roce 2021

Česká republika zůstává zemí s nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci Evropy. V roce 2021 bylo v České republice na základě 1,58 mil. provedených vyšetření nově diagnostikováno 233 případů infekce HIV, z toho 131 u občanů ČR a 102 (43,8 %) cizinců s dlouhodobým či trvalým pobytem, dohromady o 17 méně, než v roce 2020.


 

Výrazně méně topíte a zároveň i méně větráte, aby neunikalo teplo? Pozor na možné množení plísní a bakterií!

Zdražování energií si vynucuje úspory. S nimi souvisí i  změna právních předpisů  ohledně minimálních vnitřních teplot pro různé provozy. Nejen tato úprava,  ale i obava z vysokých nákladů, nutí mnohé z nás zásadně měnit zvyklosti týkající se teplotního komfortu. Příliš radikální snížení vnitřní teploty a omezení větrání však pomáhají vzniku nežádoucích plísní. Stejně tak málo ohřátá teplá voda na potřeby sprchování či koupání nahrává množení nebezpečných bakterií. Vliv snížení teplot na vnitřní prostředí staveb a zdraví lidí v nich tak může být značný. 


 

Zprávy CEM 09 - září 2022


 

Světový den dětské obrny 24. října

Dne 24. října se jako každý rok připomínáme Světový den dětské obrny. Díky očkování se v zemích EU posledních 20 let dětská obrna nevyskytuje, ale nedávný vývoj ukazuje, že dětská obrna zůstává mezinárodní zdravotní hrozbou.


 

Zveme vás na 18. ročník předávání ocenění Podnik podporující zdraví

Každoročně, od roku 2005, hlavní hygienik České republiky vyhlašuje soutěž Podnik podporující zdraví. Organizaci a vyhodnocení soutěže zajišťuje Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Hlavním cílem je ocenit ty podniky, pro které se podpora zdraví stala nedílnou součástí každodenního pracovního života, a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Při letošním 18. ročníku budou oceněny nejen podniky, které se do soutěže zapojily poprvé, ale také podniky, které obhajují tituly z předešlých let. Zástupci společností si ocenění převezmou 25. 10. 2022 v 13:00 v prostorech Kaiserštejnského paláce na Malé Straně v Praze. Ak ci zahájí ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, hlavní hygienička ČR MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. a ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.  


 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100   Následující   ››