SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50 60 100   Následující   ››

Vzpomínka na doc. MUDr. Josefa Pečenku, DrSc.

Dne 4. října 2022 uplynulo 100 let od narození doc. MUDr. Josefa Pečenky, DrSc. Chtěli bychom připomenout jeho zásluhy o vědní obory epidemiologii a mikrobiologii.


 

Nárůst případů záškrtu vyvolaného Corynebacterium diphtheriae mezi migranty v Evropě

Rychlé hodnocení rizik ECDC, publikováno 6.10.2022.


 

Podpis memoranda odstartoval spolupráci SZÚ a UNICEF

Státnímu zdravotnímu ústavu se otevírá další možnost mezinárodní spolupráce na poli podpory a ochrany veřejného zdraví, zejména se zacílením na zdravý životní styl a primární prevenci nemocí infekčních i neinfekčních. „Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR začínáme spolupracovat s fondem UNICEF, a to v rámci témat prevence, tak jak jsou definována i Světovou zdravotnickou organizací (WHO).


 

Antibiotická rezistence v ČR? Máme ještě značné rezervy, shodují se lékaři

Stále vyšší odolnost bakterií na účinky antibiotik má u nás na svědomí více obětí než dopravní nehody. Statistiky dále říkají, že v roce 2019 zemřelo po celém světě 1,27 milionu lidí v důsledku nákazy bakteriemi rezistentními na antibiotika. Umírají na ni i lidé s přidruženými infekcemi po úrazech nebo infarktu. Průzkumy ukazují, že tento negativní trend může zvrátit edukace laické i odborné veřejnosti.


 

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí - zpráva za rok 2021

V české a anglické verzi zveřejňujeme pravidelnou výroční zprávu Systému monitorování, která přináší informace za rok 2021 o expozici toxickým látkám z ovzduší v různých typech městského prostředí, kvalitě pitné vody z veřejných vodovodů a rekreačních vod, obsahu chemických látek ve spotřebním koši potravin a zdravotních rizicích vyplývajících z dietární expozice, nebo o koncentracích vybraných látek v mateřském mléku českých žen. Publikována jsou také zajímavá data z výběrového šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR. 


 

VÍCELETÝ KONTROLNÍ PLÁN PRO REZIDUA PESTICIDŮ 2023 – 2025

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů v letech 2023-2025 byl nyní zveřejněn. Celý materiál je k dispozici pro veřejnost.


 

Nízká hladina vitaminu D zvyšuje pravděpodobnost demence

Nástup demence může být opožděn nebo může i zabránit, pokud lidé mají dostatek vitamin D. Naznačuje to nová studie. Studie zveřejnil v dubnu 2022 online časopis The American Journal of Clinical Nutrition . 


 

Podpis Memoranda o prohloubení spolupráce mezi FNKV, 3. LF UK a SZÚ

4. 10. 2022 se na půdě Fakultní nemocnice Královské Vinohrady setkali vědci a představitelé Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV), 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK) a Státního zdravotního ústavu (SZÚ), aby slavnostně podepsali „Memorandum o prohloubení spolupráce  v oblasti vědy" mezi těmito třemi institucemi. Součástí setkání byla i prezentace unikátních projektů na kterých už odborníci spolupracují. Cílem Memoranda je podpora špičkového výzkumu a tím zlepšení osudů pacientů se závažnými chorobami. Text memoranda i fotografiize slavnostního podpisu Vám nabízíme v příloze tohoto článku. 


 

Delece genu receptoru MPXV TNF může vést k falešně negativním výsledkům u některých molekulárních testů specifických pro opičí neštovice (MPXV)

Upozornění NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění pro laboratoře na základě doporučení CDC 02/09/2022:


 

Výzva k přihlášení do programu ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM), EU track, kohorta 2023

Call for ECDC Fellowship Programme (EPIET & EUPHEM), EU track, cohort 2023.


 

Očkování proti chřipce - sezóna 2022/2023. The flu vaccination, 2022/2023 season.

Vzhledem k tiskovým konferencím k problematice chřipky a očkování proti chřipce v tomto týdnu připomínáme aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2022/2023 s využitím „Doporučeného postupu pro očkování proti sezónní chřipce“ Národní imunizační komise. Current information on the flu vaccination for the upcoming 2022/2023 season using the "recommended procedure for vaccination against seasonal flu" of National Immunization Committee.


 

Praha, areál SZÚ, pylový monitoring

Pro pylovou sezonu 2022 jsme skončili s prezentací.


 

Azbest - 2022 - lomy, školy, metodiky

Prezentace ze semináře 14. 9. 2022


 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50 60 100   Následující   ››